Skip to content Skip to footer

Jak napisać cv?

Przygotowując swoje cv warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Jak napisać cv? Jakie dane musi zawierać ten dokument? Czego nie można pominąć, aby zapewnić atrakcyjność dokumentu i zainteresowanie potencjalnego pracodawcy?

Krok 1 – nagłówek i dane osobowe

Ale jak napisać CV? Dokument powinien posiadać nagłówek – Curriculum Vitae – i dane osobowe na górze. Należy tu zamieścić imię i nazwisko, adres, telefon, datę urodzenia i e-mail (jeśli posiadamy e-mail typu misiaczek@onet.pl – załóżmy nowy z poważniejszą nazwą, gdyż takie dziecinne nazwy nie zostaną dobrze odebrane). Mile widziane jest wstawienie swojego zdjęcia po prawej stronie (zdjęcie podobnie wykonane jak w dowodzie osobistym), jednak musi być ono aktualne.

Krok 2 – wykształcenie i doświadczenie zawodowe

W rubryce kolejnej wpisujemy szkoły, które ukończyliśmy, zaczynając od ostatnio ukończonej; szkoła wyższa – lata nauki, nazwa uczelni, kierunek, specjalność, można też dodać temat pracy dyplomowej, szkoła średnia – lata nauki i nazwa szkoły. Jeśli chodzi o rubrykę z doświadczeniem zawodowym, tutaj wymieniamy odbyte staże i praktyki, także ścieżkę zawodową, wskazując lata pracy, nazwy firm, stanowiska zajmowane i krótki opis wykonywanych obowiązków.

Krok 3 – kwalifikacje i umiejętności

W tym miejscy wyróżniamy zdobyte certyfikaty, ukończone kursy i szkolenia, a także precyzyjnie określone umiejętności, np. stopień znajomości języków obcych (przykładowo znajomość języka angielskiego – poziom zaawansowany), obsługa komputera i znajomość programów (przykładowo znajomość programu Sage Symfonia 2.0), posiadane prawo jazdy wraz z kategorią (przykładowo posiadane prawo jazdy kategorii B).

Krok 4 – zainteresowania i klauzula

W rubryce zainteresowań przedstawiamy konkretne obszary, np. wędkarstwo, literatura, motoryzacja, haftowanie. Dobrze by było, gdyby zainteresowania choć w małym stopniu były przydatne w danej pracy. Na samym dole umieszczamy obowiązkową klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych – bez niej pracodawca odrzuci dokument, nawet bez czytania. Przeważnie pod klauzulą umieszczamy własny podpis (czytelny!).

Należy pamiętać, że informacje zawarte w Curriculum Vitae z pewnością zostaną zweryfikowane podczas rozmowy rekrutacyjnej, dlatego trzeba pisać prawdę. Zazwyczaj na rozmowie rekruter odnosi się do informacji zawartych w tym dokumencie, zadaje pytania i weryfikuje prawdziwość danych. Nieprawdziwe informacje od razu wyjdą na jaw i sprawią, że zaprzepaścimy swoją szansę na zdobycie ciekawej pracy. Pamiętajmy o tym, aby zmieścić się maksymalnie na dwóch kartkach formatu A4.