Skip to content Skip to footer

Najważniejsze zalety związane z wdrożeniem systemu MES

Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie zakładu produkcji bez wydajnej pracy maszyn. Za wykonanie wysokiej jakości produktu odpowiada również zespół pracowników. Aby utrzymać produktywność na najwyższym poziomie, warto skorzystać ze specjalistycznego systemu zarządzania produkcją – MES. Jakie zalety posiada takie oprogramowanie?

Śledzenie produkcji i poprawa wydajności

Wypuszczenie na rynek wysokiej jakości produktów wymaga dokładnej analizy poszczególnych etapów produkcji. Pozwala to na szybkie podjęcie odpowiednich kroków w sytuacji, gdy wykryte zostaną jakiekolwiek błędy lub inne nieprawidłowości. System MES pozwala na dokładne analizowanie danych, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa procesu produkcji oraz ułatwia dostarczenie produktu wolnego od wad.

Aby zapewnić w zakładzie odpowiednią wydajność procesu produkcji, trzeba zadbać o dobrą komunikację między maszynami oraz obsługującymi je pracownikami. Brak problemów z realizacją kolejnych zamówień zwiększa zyski zakładu. Wdrożenie systemu MES umożliwia precyzyjną analizę wydajności, a tym samym wskazanie wszelkich możliwych usprawnień. Monitorując działanie maszyn, można zadbać o lepszą płynność ich pracy. Przyczyną dużych strat na etapie produkcji są nawet nieduże przestoje.

Ograniczenie błędów produkcyjnych

Wycofanie całej partii wadliwego produktu może być bardzo kosztowne. System MES pozwala na błyskawiczne zatrzymanie procesu produkcji po rozpoznaniu wszelkich błędów. Rozwiązanie to zapobiega problemom również na etapie przedprodukcyjnym.

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją generuje mniejsze koszty, niż eliminacja błędów. Ma to szczególne znacznie w przypadku wadliwych wyrobów, które zostały już przekazane klientowi.

Precyzja i lepsze wykorzystanie zasobów

Jedną z przydatnych funkcji systemu MES jest możliwość precyzyjnego określenia finalizacji realizacji konkretnego zamówienia. Dysponując taką informacją, klient zlecający produkcję będzie mógł lepiej zaplanować swoje działania biznesowe i zyska większe zaufanie do firmy odpowiedzialnej za produkcję.

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją pozwala też na wybór najbardziej optymalnych surowców. Przekłada się to na większą opłacalność całego procesu. Zakład produkcyjny może bowiem zadecydować, którzy dostawcy będą w stanie zapewnić materiały pozwalające na produkcję największej liczby produktów końcowych. Rozwiązanie to pozwala też na odrzucenie surowców generujących największą ilość odpadów produkcyjnych.