Skip to content Skip to footer

Profesjonalna księgowość w Katowicach – dobre rozwiązanie dla firm

Prowadzenie księgowości nie jest obecnie łatwym zadaniem, dlatego każdy przedsiębiorca powinien rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem od samodzielnego wykonywania tego rodzaju zadań będzie powierzenie ich profesjonalistom z biura prowadzącego księgowość w Katowicach.

Czym zajmują się profesjonalne biura rachunkowe?

Na zlecenie klienta firmowego biuro może prowadzić kompleksowe rozliczanie wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno rozliczania należnych podatków, jak i prowadzenia spraw kadrowych oraz płacowych.

Pracownicy biura rachunkowego prowadzącego księgowość w Katowicach wypełniają wszystkie konieczne rejestry, zestawienia oraz ewidencje, gdzie ujmują bieżące dokumenty, które w każdym miesiącu spływają w dużych ilościach.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji sporządzane są deklaracje, raporty oraz inne wymagane przez urzędy rozliczenia, a także odprowadzane są podatki w odpowiedniej wysokości.

Jakie podatki rozliczają biura rachunkowe?

Do zakresu usług biura rachunkowego należy naliczanie podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego, ryczałtowego, akcyzowego i wielu innych, jakie obowiązują daną branżę gospodarczą.

Integralną częścią rozliczeń podatkowych w każdej firmie są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, które muszą być odprowadzane zarówno od dochodu właściciela firmy, jak i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Prawidłowo naliczane podatki są gwarancją bezpiecznego prowadzenia biznesu, ponieważ za każdy błąd przedsiębiorcy odpowiadają karami finansowymi.

Jakie sprawy osobowe są prowadzone przez biuro rachunkowe?

Oprócz rozliczeń podatkowych, biura rachunkowe zajmują się wszelkimi sprawami kadrowymi i płacowymi, które każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi także brać po uwagę.

Do takich usług należy wystawianie umów o pracę, świadectw pracy, kierowanie pracowników na badania lekarskie, a także rozliczanie zwolnień lekarskich i urlopów.

Pracownicy biura rachunkowego rozliczają przebiegi pojazdów służbowych, diety i delegacje oraz wartości środków trwałych i amortyzacje.

Dlaczego powierzenie księgowości biurom rachunkowym jest bezpieczne dla przedsiębiorcy?

Profesjonalne biuro posiada stosowne zezwolenia i certyfikaty na prowadzenie tego rodzaju działalności.

Bardzo istotne dla klientów jest także posiadanie przez biuro ubezpieczenia od skutków błędów i nieprawidłowości w rozliczeniach, ponieważ chroni ono interesy przedsiębiorców, którzy korzystają z usług zewnętrznych księgowych.