Skip to content Skip to footer

Komu zlecić księgowość – Katowice w poszukiwaniu tanich rozwiązań

Prowadzenie księgowości generuje bardzo wysokie koszty, związane z koniecznością zatrudnienia odpowiedniego pracownika, który jednocześnie poniesie odpowiedzialność finansową za ewentualne błędy, jakie zostaną wykryte przez urzędy. Księgowość to również konieczność oddelegowania pracowników i przeznaczenia środków na zakup profesjonalnego systemu do prowadzenia rozliczeń finansowo-rachunkowych. Nic zatem dziwnego, że część przedsiębiorców decyduje się, aby zatrudnić firmę zewnętrzną jako biuro rachunkowe Katowice szukają zatem rozwiązań, umożliwiających im obniżenie kosztów prowadzonej działalności, a jednocześnie zapewniających ich działanie zgodnie z prawem.

Na co zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe


Różne biura rachunkowe Katowice mają oddane do dyspozycji. Jednak wybierając biuro rachunkowe należy dokładnie oszacować cenę usługi oraz sprawdzić jej zakres. Komu zlecić księgowość Katowice mogą to zrobić korzystając z usług wielu biur rachunkowych. Podstawowa zasada to sprawdzenie, jaki zakres usług oferuje biuro rachunkowe takie jak http://www.union.katowice.pl/. Niektóre z nich nie zajmują się prowadzeniem prostszych ksiąg rachunkowych, jak np. księga przychodów i rozchodów czy rozliczenia dla osób płacących ryczałt, inne z kolei mogą się w takiej uproszczonej księgowości specjalizować. Przy pełnej księgowości warto sprawdzić, czy biuro rachunkowe jest w stanie prowadzić również wpisy w księdze handlowej oraz czy może mieć dostęp do wyciągu bankowego, aby na tej podstawie zlecać płatności na rzecz kontrahentów. Sama możliwość zlecania płatności, realizowanych przez biuro rachunkowe, w dużej mierze zależy od przedsiębiorcy. Nie wszyscy oczekują, że zewnętrzne biuro rachunkowe będzie miało pełny wgląd w realizowane przepływy finansowe.

Nie tylko rachunkowość


Choć prowadzenie kont i dokonywanie rozliczeń rachunkowych w systemach księgowych najczęściej kojarzy się z księgowością, to warto sprawdzić, czy biuro rachunkowe oferuje również dodatkowe usługi. Mogą one obejmować rozliczenia z instytucjami prawnymi i społecznymi, w szczególności z US i ZUS, ale także mogą dotyczyć reprezentacji przedsiębiorstwa przed tym instytucjami, także w zakresie prowadzonej korespondencji. W wielu przypadkach istotne stają się wszelkiego rodzaju rozliczenia z pracownikami, przy czym biuro rachunkowe może się specjalizować jedynie w prowadzeniu samych rozliczeń finansowych, może także obejmować prowadzenie całej dokumentacji kadrowo-płacowej, jaka wiąże się z zatrudnieniem pracowników na rzecz przedsiębiorstwa.