Skip to content Skip to footer

Bycie notariuszem

Każdego roku pojawiają się nowi notariusze, którzy ukończyli studia prawnicze, zdali egzamin notarialny i odbyli obowiązkową asesurę. Dzięki temu możliwe stało się dla nich uprawianie zawodu notariusza. Jak wygląda tak naprawdę praca w tym zawodzie oraz ścieżka kariery notariusza?

Bycie notariuszem

Z pewnością wiele osób chciałoby zostać notariuszami, jednakże zawód ten nie jest dla każdego. Osoba na tym stanowisku powinna wyróżniać się dużą odpowiedzialnością, sumiennością, umiejętnością wzbudzania zaufania i dobrą prezencją. Ponadto konieczne jest to, aby być niekaranym i posiadać polskie obywatelstwo. Oczywiście notariusz musi także doskonale wypowiadać się, zarówno w mowie, jak również w piśmie.

Notariusz zajmuje się opracowywaniem aktów notarialnych, odpisów dokumentów, sporządzaniem testamentów czy też poświadczaniem ważnych dokumentów. Jest to osoba, do której udajemy się w przypadku otrzymania spadku czy też nabycia danej nieruchomości. Sporządzone przez notariusza pisma są uwierzytelnione i wiarygodne.

Kwestie finansowe

Notariusz jest osobą pobierającą za świadczone przez siebie usługi z góry ustaloną taksę notarialną. Znany i ceniony notariusz jest w stanie zarobić w przeciągu miesiąca kilka tysięcy złotych, średnio pięć tysięcy złotych na miesiąc. Owa taksa jest ustanowiona prawnie, a więc niemożliwe jest samodzielnie podniesienie wysokości opłaty za świadczone usługi.

Przeciętnie notariusz pracuje osiem godzin dziennie i ze względu na to, że w tym czasie nie jest w stanie wykonać bardzo dużej ilości zleceń, niemalże niemożliwe jest uzyskanie miesięcznego przychodu w postaci kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto notariusze prowadzący własną kancelarię, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami, co ma również duży wpływ na miesięczny bilans przychodów i rozchodów.

Jak zostać notariuszem w skrócie?

Osoby pragnące piastować stanowisko notariusza, muszą przede wszystkim wybrać się na studia prawnicze. Należy przy tym pamiętać o tym, że jest to mocno oblegany kierunek, przez co na jedno miejsce na uczelni przypada zwykle od kilku do kilkunastu osób. Nie każdemu więc się powiedzie. Ponadto studia prawnicze są bardzo trudne.

Jeśli uda nam się dostać na studia prawnicze, to na początku nie ma zając typowo praktycznych. Dopiero po dwu i pół letniej aplikacji notarialnej przychodzi czas na półroczną praktykę. Oprócz egzaminu notarialnego wymagane jest także odbycie dwuletniego stażu, czyli asesury.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl