Skip to content Skip to footer

Na czym polega obsługa prawna spółek

Na rynku działają różne przedsiębiorstwa, które specjalizują się w oferowaniu konkretnych produktów lub usług. Mogą one działać jako różne rodzaje spółek, przy czym niejednokrotnie do ich otwarcia i dalszego funkcjonowania potrzebna jest obsługa prawna spółek, jaką oferują wybrane kancelarie prawne.

Zaczynamy od rejestracji

Współpracę z kancelarią prawną warto rozpocząć od przygotowania dokumentacji, niezbędnej do dokonania rejestracji spółki. Niektóre kancelarie oferują również sprzedaż zarejestrowanych spółek, co usprawnia proces występowania o dodatkowe finansowanie z funduszy unijnych.

Niektóre przedsiębiorstwa nie do końca wiedzą, jaką formę prawną do prowadzenia działalności wybiorą w przyszłości. Wówczas kancelaria oferująca swoje usługi prawne może wspierać przedsiębiorstwo na etapie wyboru rodzaju spółki, a w przyszłości będzie również uczestniczyć we wszelkiego rodzaju procesach restrukturyzacji czy zmian prawnych w spółce.

Obsługa prawna spółek w praktyce

Przed wyborem konkretnej kancelarii warto sprawdzić, czy oferowane przez nich usługi są dostępne dla spółek z określonych branż. Część kancelarii oferuje swoje usługi w określonym zakresie, np. na etapie rejestracji czy tworzenia dokumentacji prawnej, inne z kolei dokonują audytów prawnych oraz decydują się na prowadzenie spraw w imieniu spółki oraz zastępstwa procesowego.

W obrębie samej spółki obsługa prawna może także przybierać różne postacie. W spółkach będących na etapie organizacji konieczne jest stworzenie dokumentacji prawnej, w tym w szczególności regulaminu organizacyjnego czy aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie wybranych działów w spółce. W spółkach już działających konieczne jest dokonanie audytu prawnego i dostosowanie aktów prawnych do obowiązujących przepisów.

Pomoc prawna dostosowana do potrzeb

W spółkach już funkcjonujących pomoc prawna może się nie ograniczać jedynie do tworzenia wewnętrznych dokumentów prawnych. Wraz z pojawianiem się kolejnych spraw kancelaria może w imieniu spółki prowadzić korespondencję z organami fiskalnymi.

Niektóre kancelarie mogą również prowadzić w imieniu spółki sprawy sądowe, w tym również z zakresu prawa pracy. Takie sprawy dotyczą zwykle pracowników spółki. Dzięki specjalizacji kancelaria prawna może również oferować swoje usługi w zakresie obsługi zamówień publicznych czy prawa własności intelektualnej.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl