Skip to content Skip to footer

Czy kurs BHP musi być przeprowadzony w miejscu pracy?

Według obowiązujących w tym momencie przepisów BHP każdy zatrudniony w zakładzie pracownik powinien okresowo przechodzić odpowiedni kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z tym związanych, postępowania w sytuacjach zagrożenia etc. Czy taki kurs musi być jednak przeprowadzony w miejscu pracy? Dlaczego warto zainteresować się pomysłem takim, jak kursy BHP online?

Czy można przeprowadzić kursy BHP przez internet?

Kwestie kursów BHP, które muszą przechodzić pracownicy wszystkich zakładów pracy każdego roku regulowane są zarówno przez przepisy BHP, jak i osobne przepisy prawa pracy. Pracodawca jest na przykład zobowiązany dostarczyć pracownikom niezbędnych środków – w tym również wiedzy – służących do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy i jak najskuteczniejszego wyeliminowania pojawiających się zagrożeń.

Od kilku już lat coraz bardziej popularne stają się kursy bhp przez internet. Kursy takie prowadzone są przez zewnętrzne firmy. Możliwe jest zlecenie im przeszkolenie dowolnej liczby pracowników, pracujących na stanowiskach pracy różnego rodzaju. BHP szkolenie online ma taki sam skutek prawny jak szkolenie prowadzone metodą tradycyjną. Oprócz tego, zarówno pracownicy, jak i pracodawca odnoszą konkretne korzyści, w związku z korzystaniem z tego rodzaju kursów. Jak pokazują statystyki na BHP szkolenie online decyduje się coraz większa liczba firm.

Kursy BHP online – dlaczego to ma sens?

Korzyści dla pracodawcy to przede wszystkim brak konieczności angażowania pracowników w czasie normalnej ich pracy, czy udostępniania w tym celu osobnej, dogodnej dla tego rodzaju szkoleń przestrzeni. Pracownicy mogą odbyć szkolenia w domu. Oprócz tego kursy tego rodzaju cechuje wysoka – w porównaniu z kursami tradycyjnymi skuteczność. Dzięki temu pracodawca uzyskuje lepiej wyszkolonych pod względem BHP pracowników.

Z kursów prowadzonych tą metodą pracownicy również wyciągają pewne korzyści. Materiały multimedialne, które używane są przez prowadzących kursy, a do których pracownicy mają szerszy dostęp są bardzo skuteczną pomocą naukową i pozwalają na szybsze przyswojenie niezbędnej wiedzy. Bardzo wygodne jest również to, że kursy mogą odbywać się w ustalonych przez pracowników etapach.

Leave a comment