Skip to content Skip to footer

Firma instalatorska a G1

Firma instalatorska to dobry pomysł na własny biznes. Instalacje elektryczne czy gazowe to różnorodne urządzenia, systemy i podsystemy, na które jest coraz większe zapotrzebowanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i dużych firm. Instalacje takie mogą jednak montować osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które egzamin sep mają już za sobą.

Pierwsze kroki z instalacjami elektrycznymi

Wszelkie czynności związane z elektryką według Rozporządzenia Ministra Energii może wykonywać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy prawa energetycznego. Aby je uzyskać, należy wykazać się fachową wiedzą z danego tematu lub wcześniej przejść kurs sep, który pomoże takie umiejętności uzyskać. Własna firma instalatorska musi posiadać pracownika z uprawnieniami G1, które są absolutnym minimum i pierwszym krokiem do tego, by z czasem podnieść swoje kwalifikacje na trudniejsze systemy i instalacje.

Dlaczego G1 to absolutne minimum?

Kursy sep są po prostu niezbędne do wykonywania wszelkich czynności związanych z elektryką. W razie wypadku, osoba bez odpowiednich uprawnień, jest bez szans w prawie sądowniczym. W takim wypadku jesteśmy osobą bez kwalifikacji i nie mieliśmy prawa podejmować się danej czynności. Konsekwencje mogą być bardzo duże. Kurs sep prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę to fachowa wiedza, praktyczne wiadomości oraz przydatne materiały. Egzamin sep jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy, a legitymacja instalatora namacalnym dowodem poświadczającym nasze uprawnienia. Kursy sep różnią się również pod względem wykonywanej pracy: będziemy brać czynny udział w eksploatacji, czy tylko nadzorować czyjąś pracę. Warto pamiętać także o tym, że nawet wymiana żarówki czy naprawienie kontaktu przez zatrudnionego konserwatora wymaga tych najprostszych uprawnień sep.

G1 ale różne specyfikacje

Tego typu kurs sep to określone w podpunktach czynności lub specyfika danego obszaru działania. Najpopularniejsza jest oczywiście jest opcja dla urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o napięciu maksymalnie 1 kV. Inne opcje to, np. urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym od 1 kV, urządzenia prądotwórcze, do elektrolizy, elektryczna sieć trakcyjna, oświetlenie uliczne itp.

Leave a comment