Skip to content Skip to footer

Fuzja czy przejęcie firmy – czym to się różni?

Pojęcia przejęcia firmy i fuzje firmy często są stosowane wymiennie podczas, gdy tak naprawdę obie sytuacje w znaczący sposób się od siebie różnią. Biznes jest sferą, w której często dochodzi do połączenia się lub wchłonięcia jednej firmy przez drugą. Warto jest dostrzec różnice między fuzją a przejęciem.

Czym jest fuzja firm?

Fuzja firm polega na połączeniu dwóch lub większej ilości przedsiębiorstw, dzięki czemu tworzy się jeden podmiot. Taki zabieg powoduje, iż poprzednie przedsiębiorstwa przestają istnieć i jednocześnie wnoszą do nowego tworu swój majątek, doświadczenie i potencjał pracowniczy. Istnieje kilka rodzajów fuzji. Jedną z popularniejszych jest horyzontalna, stanowiąca połączenie firm o podobnym profilu produkcyjnym celem uzyskania silniejszej pozycji na rynku. Fuzja może nastąpić również wertykalnie, czyli połączyć firmy zajmujące się różnymi etapami powstawania produktu, co z kolei może pozwolić na zwiększenie kontroli nad towarem. Zdarzają się również konglomeraty między firmami celem uzyskania kompleksowej pomocy ze strony przedsiębiorstw poruszających się w odmiennych branżach.

Czym są przejęcia firm?

Przejęcie firmy jest więc czymś zupełnie innym. Stanowi sposób na przeniesienie kontroli nad przedsiębiorstwem z jednej grupy na drugą. Wówczas następuje wchłonięcie jednej firmy przed drugą. Taka sytuacja może mieć miejsce poprzez zakup udziałów, uzyskanie pełnomocnictwa lub wykup majątku firmy. Przedsiębiorstwo, które przejmuje firmę zachowuje jednocześnie swoją osobowość prawną a wchłonięta firma ją przejmuje. Mamy tu więc nieco inną sytuacje niż w przypadku fuzji. Przejęcie nie musi być jednocześnie związane z rozwiązaniem istnienia firmy przejmowanej. Może jednak prowadzić do zmian w strukturach firmy oraz do korygowania stanowisk. Sukcedowanie może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przejęcie kontrolowane, w trakcie którego firma mniejsza wyraża zgodę na jej przejęcie w warunkach pokojowych. Zdarzają się jednak przejęcia wrogie, realizowane przy jednoczesnym braku zgody zarządu lub właścicieli spółki. Z reguły w takich przypadkach przeważa ilość akcji wykupionych przez większą firmę. Rzecz jasna, przejęcia firm mogą postępować również w sposób horyzontalny, wertykalny lub pod postacią konglomeratu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment