Skip to content Skip to footer

Jak wygląda rozwiązywanie spółki?

Kiedy zakłada się spółkę, często nie berze się pod uwagę momentu zamknięcia jej działalności, choć jest to bardzo istotne, kiedy ta chwila następuje. Co warto wiedzieć na temat rozwiązywania spółek? Jak wygląda cały proces i co w praktyce może do niego doprowadzić?

Powody rozwiązania spółki

Powodów rozwiązania spółki może być całkiem sporo. Należy do nich uchwała w formie aktu notarialnego – właściciele mogą się zdecydować na ten krok w dowolnej chwili, automatyczne Rozwiązanie spółki na skutek okoliczności zapisanych w umowie (np. osiągnięcie określonego celu, brak stosownych zezwoleń czy cokolwiek innego, co wspólnicy uznają za istotne i wpiszą w umowę powołującą spółkę), a także ogłoszenie upadłości przez spółkę. Ogólnie rzecz biorąc powody zależą od właścicieli spółki.

Należy tutaj jednak wspomnieć o przypadkach rozwiązywania spółek zapisanych w określonych przepisach prawnych – łączeniu różnych spółek, a także przeciwdziałaniu monopolowi. To trochę inne sytuacje niż w przypadku właścicieli, którzy chcą rozwiązać spółkę z własnych powodów i takie sprawy często mają trochę inną procedurę postępowania.

Na czym polega proces likwidacji spółki?

Likwidacja spółki przede wszystkim ma na celu zaspokojenie jej wierzycieli i uporządkowanie spraw, które jeszcze nie są zamknięte w rozwiązywanej spółce. Z tego powodu należy drogą uchwały powołać likwidatora lub likwidatorów, którzy zwykle należą do zarządu rozwiązywanej spółki. Będą oni odpowiadać za poprawność procesu likwidacji.

Aby móc zlikwidować rozwiązywaną spółkę, likwidatorzy muszą złożyć wniosek o wykreślenie z KRS. Ich zadaniem jest także stworzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki, następnie przedłożenie go zarządowi i zbieranie informacji od wierzycieli, którzy mają trzy miesiące na zgłoszenie się.

Gdzie można rozwiązać spółkę?

Aby rozwiązać spółę należy udać się do sądu gospodarczego. Kolejnym rokiem jest ustalenie jej wartości i wybranie właściwego sądu z tego tytułu. Jeśli wartość spółki jest ustalona na poziomie poniżej 75 tys. zł, to ostateczne rozwiązanie spółki następuje w sądzie rejonowym, jeśli powyżej to w okręgowym. Samym wnioskiem powinien się zająć wskazany wcześniej w uchwale zarządu spółki likwidator.

Leave a comment