Skip to content Skip to footer

Pomoc prawna w sprawach karnych

Adwokat to osoba, która specjalizuje się głównie w prawie karnym i posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z tego zakresu. Szczegółowo poniżej omówimy, jak adwokat może pomóc w prowadzeniu spraw karnych osobom podejrzanym, czy też oskarżonym.

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Zatrzymanie to ten moment, w którym jest wszczynane postępowanie przeciwko konkretnej osobie. Natomiast tymczasowe aresztowanie ma miejsce w sytuacji, gdy zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w kodeksie karnym. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest natychmiast wykonalne i skutkuje tym, że podejrzany może trafić do aresztu maksymalnie na 3 miesiące.

Posiadanie obrońcy gdy dojdzie do zatrzymania jest bardzo ważne. To właśnie w tym momencie adwokat katowice poinformuje podejrzanego o tym, jakie prawa mu przysługują w związku z zatrzymaniem oraz jaki skutek mogą wywołać składane przez niego wyjaśnienia. Natomiast pomoc prawna świadczona przez adwokata katowice w sprawie tymczasowego aresztowania może polegać na tym, że adwokat zapozna się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także będzie reprezentował interesy zatrzymanego.

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone w formie dochodzenia lub śledztwa. Na tym etapie bada się okoliczności sprawy, zbiera dowody, przesłuchuje świadków, tak aby ustalić czy doszło do popełnienia przestępstwa.

Na tym etapie adwokat katowice uczestniczy w przesłuchaniu świadków, a także innych czynnościach przeprowadzanych z udziałem oskarżonego, zabezpieczając przy tym interesy osób, które reprezentuje.

Postępowanie sądowe

Etap postępowania sądowego zaczyna się od skierowania aktu oskarżenia do sądu.W trakcie rozprawy oskarżony składa wyjaśnienia, a także wskazuje, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, czy też nie. W trakcie rozprawy są również przesłuchiwani świadkowie i biegli.

Adwokat katowice przygotuje linię obrony, którą skutecznie będzie realizował w trakcie procesu poprzez formułowanie odpowiednich wniosków dowodowych, zadawanie umiejętnych pytań świadkom, biegłym, czy innym osobom przesłuchiwanym. Jeżeli wyrok sądu pierwszej instancji nie jest satysfakcjonujący i są szanse na jego zmianę, adwokat katowice przygotuje odwołanie od wyroku, czyli apelację. Aby apelacja była skuteczna, trzeba precyzyjnie wskazać dlaczego nie zgadzamy się z wyrokiem, czyli opisać i uzasadnić zarzuty. Skuteczne napisanie apelacji wymaga dobrej wiedzy prawnej z zakresu przepisów kodeksu karnego i przepisów postępowania karnego.

Leave a comment