Skip to content Skip to footer

Praktyczne połączenie wiedzy biznesowej i IT – szkolenie ITIL

Szkolenia dla działów IT różnią się tematyką od szkoleń przeznaczonych dla pracowników innych, kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa, działów. Nieco inne wymagania muszą spełniać działy IT, aby zdobyć normy, potwierdzające ich zaawansowanie, inaczej również przedstawia się zarządzanie projektem w dziale IT. Wszystkie aspekty, związane z obsługą klientów, tworzeniem i utrzymywaniem usług oraz dotyczące finansowych aspektów projektów informatycznych, obejmuje szkolenie ITIL.

Dlaczego warto skorzystać ze ścieżki certyfikacyjnej ITIL


W zespołach i działach IT ważne są różne aspekty kierowania projektami. Szkolenie ITIL przybliża metodyki, jakie warto wdrożyć, aby obiektywnie oceniać zaangażowanie pracowników w wybrane etapy projektu czy ich codzienne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych, korzystających z aplikacji i sprzętu komputerowego. Wdrożenie metodyk udostępnianych w czasie szkoleń ITIL umożliwi również sprawniejszą komunikację, głównie w zakresie utrzymywania kontaktów z szeroko pojętym biznesem w kontekście klienta wewnętrznego.

Zakres wiedzy ze szkoleń ITIL


W czasie dwu lub trzydniowych szkoleń uczestnicy mogą się zapoznać nie tylko z metodyką wdrażania usług informatycznych, ale także z cyklem życia usług informatycznych. Równie istotne jest nieustanne usprawnianie wdrożonych usług, co w praktyce oznacza pracę nad wyeliminowaniem powtarzających się błędów. Ważna jest umiejętności wskazywania problemów, ale także umiejętność zarządzania incydentami i zdarzeniami, które wykraczają poza standardową obsługę informatyczną. Z perspektywy pracowników cenne jest wdrożenie siedmiostopniowego procesu nieustannego kształcenia, co pozwala nie tylko wykorzystać potencjał pracowników, ale także umożliwia podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i doskonalenie posiadanych umiejętności.

ITIL a usługi


Choć szkolenie ITIL zajmuje się przede wszystkim różnymi aspektami codziennej pracy informatyków z działów IT, to równie istotne jest również utrzymanie właściwych relacji z biznesem wraz z rozumieniem jego wymagań oraz przekazywaniem posiadanej wiedzy informatycznej w taki sposób, aby szeroko rozumiany biznes był w stanie to zrozumieć. Umiejętne zarządzanie usługami IT wraz z zapewnieniem ich ciągłości działania to kolejna ważna kwestia, z którą zapoznają się uczestnicy szkolenia. Oczywiście najważniejszy jest cykl życia usługi oraz strategia jej wdrażania, dlatego spora część szkolenia ITIL obejmuje podejście usługowe do działań IT.

Artykuł powstał we współpracy z firmą https://inprogress.pl/