Skip to content Skip to footer

Co powinno zawierać profesjonalne CV?

Przygotowanie profesjonalnego CV jest jednym z niewielu działań dokonywanych na rynku pracy, które pozostają pod całkowitą kontrolą osoby poszukującej zatrudnienia. Profesjonalne CV jest również zazwyczaj bardzo ważnym czynnikiem podczas rekrutacji, przez co przeważnie decyduje o przejściu do kolejnego jej etapu. Właśnie dlatego warto przyłożyć się do pisania CV i umiejętnie zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze cechy, umiejętności oraz doświadczenie. Można w tym celu skorzystać np. z kreatora CV.

Co powinno znajdować się w profesjonalnym CV?

W profesjonalnym CV powinny znaleźć się wszystkie kwalifikacje oraz ważne doświadczenia. Taka aplikacja musi zawierać również wykaz najlepszych cech osobowości, pozwalające na wyróżnienie się pośród pozostałych kandydatów na wybrane stanowisko. Dlatego warto stosować się do kilku podstawowych wskazówek podczas pisania CV. Przede wszystkim należy trzymać się wybranej formy lub standardu, dzięki czemu podane informacje będą jasne i przejrzyste. Profesjonalne CV nie powinno mieć objętości większej, niż dwie strony, a najistotniejsze informacje najlepiej zamieścić na samym początku.

Treść profesjonalnego CV

Pisanie CV należy zacząć od podania danych osobowych, jednak obecnie nie trzeba podawać stanu cywilnego oraz daty urodzenia. Należy wymienić imię i nazwisko, miejsce aktualnego zamieszkania oraz adres e-mail i numer telefonu. Kluczową częścią profesjonalnego CV jest profil kandydata. Określa on jego najważniejsze umiejętności, cechy oraz cele zawodowe. Profesjonalne CV pozwala na zaprezentowanie i zaakcentowanie najmocniejszych stron kandydata już na samym początku, dzięki czemu stwarza okazję do poznania go. Dlatego wszystkie atuty i unikalne umiejętności należy zamieścić w profilu na stronie pierwszej, a nie w końcowej sekcji opisującej pozostałe certyfikaty.

Poszczególne sekcje w CV

To samo tyczy się również innych kluczowych kryteriów na poszczególnych stanowiskach. Bardzo ważną sekcją w CV jest również doświadczenie zawodowe, od którego zależeć może przyszła kariera. Wzór CV znajdziesz na https://kreatorzykariery.pl/profesjonalne-cv-opis. W tej sekcji należy umieszczać informacje w kolejności odwrotnej do chronologicznej, czyli od obecnych doświadczeń do najstarszych. Najwięcej miejsca powinno się poświęcić obecnemu lub ostatniemu stanowisku w karierze. Każdy kreator CV posiada również sekcję edukacyjną, gdzie podaje się ukończone studia podyplomowe i uczelnie wyższe. W sekcji opisującej pozostałe umiejętności zawrzeć można np. prawo jazdy, obsługę programów czy znajomość języków. Warto uzupełnić swój profil również o hobby i zainteresowania.