Skip to content Skip to footer

Prawo o notariacie, czyli na czym polega prowadzenie kancelarii

Korzystając z usług kancelarii notarialnej, można odnieść wrażenie, że prowadzenie takiego biura to niesamowicie dochodowy biznes. Jednak zawód rejenta nie jest tradycyjną profesją i w tym przypadku nie wystarczy założenie działalności gospodarczej i wynajęcie lokalu. Funkcjonowanie miejsc takich jak kancelaria notarialna ściśle określa bowiem ustawa.

Prawo o notariacie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1991 uchwalił dokument regulujący wszelkie kwestie związane z działalnością dzisiejszych rejentów. Ustawa ta określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność notariuszy, a także systematyzuje proces powoływania prawników do pełnienia tejże funkcji i ich ewentualnego odwoływania. W dokumencie określone są również wszelkie czynności, których może podejmować się kancelaria notarialna i zasady sporządzania poszczególnych dokumentów. Ustawa reguluje nawet maksymalną wartość taksy, czyli wynagrodzenia za pracę prawnika. W miejscu takim jak kancelaria notarialna nie ma przestrzeni na swobodę działania, wszakże profesja rejenta od setek lat pozostaje zawodem zaufania publicznego, musi zatem być ściśle obwarowana przepisami prawa.

Blaski i cienie pracy rejenta

Zawód notariusza wiąże się co prawda z prestiżem społecznym, a wykonującemu go prawnikowi przysługują przywileje zarezerwowane dla funkcjonariuszy publicznych, jednak odpowiedzialność także bywa ogromna. Profesja ta jest ściśle związana z interesami publicznymi, wymaga zatem zdobycia kierunkowego wykształcenia i posiadania bardzo wysokich kwalifikacji. Ponadto kancelaria notarialna jest miejscem pracy wyłącznie osób wykazujących się szczególnymi cechami moralnymi i nieposzlakowaną opinią. Rejent jest bowiem zobowiązany bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, dochowywać tajemnicy zawodowej i pozostawać bezstronnym. Nie wolno mu także kierować się chęcią personalnego zysku, a za wszelkie przewinienia odpowiada dyscyplinarnie przed Ministrem Sprawiedliwości.

Jak widać droga do zostania rejentem w naszym kraju jest długa i wyboista, nie każdy zatem będzie w stanie ją pokonać. Warto zdawać sobie sprawę, że kancelaria notarialna to nie zakład fryzjerski i nie można myśleć o zostaniu jej właścicielem w kategoriach biznesowych. Tutaj liczą się wykształcenie, kompetencje, a nade wszystko powołanie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Leave a comment