Skip to content Skip to footer

Restrukturyzacja firmy a prawa pracownika

9 czerwca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z nią nastąpiło wprowadzenie instrumentów, które pomagają w restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i jednocześnie zapobiegają likwidacji jego firmy. Jest to plus dla wierzycieli, a także pracowników. Restrukturyzacje firm pozwalają bowiem na zachowanie miejsc pracy.

Postępowanie sanacyjne

Ustawa wprowadza cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej zbliżonym do postępowania likwidacyjnego i ono zdecydowanie najmocniej dotyka stosunków pracodawca – pracownik.

Prawa pracodawcy

Zgodnie z art. 300 Prawa restrukturyzacyjnego rozpoczęcie postępowania sanacyjnego ma wpływ na stosunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie upadłości.

Podczas tego postępowania pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi, przestrzegania ochrony przedemerytalnej i ochrony w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop lub choroba). Ponadto zgodnie z tym prawem pracodawca będzie mógł skracać okres wypowiedzenia do 1 miesiąca pracownikowi zatrudnionemu na umowę zawartą na czas nieokreślony. Za pozostały okres wypowiedzenia musi jednak wypłacać odszkodowanie. Istnieje też możliwość rozwiązywania umów terminowych z dwutygodniowym wypowiedzeniem. I dzieje się to nawet wtedy, gdy nie przewidziano takiej możliwości w umowie. Umowę o pracę może pracodawca rozwiązać w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. Powyższe działania zatwierdza sędzia – konsultant, który nadzoruje restrukturyzacje firm.

Przeciwdziałanie likwidacji firm

W ostatnich latach wzrosła liczba wniosków o ogłoszenie upadłości, które obejmują likwidację majątku upadłego. A to zawsze skutkuje likwidacją przedsiębiorstwa i zwolnieniem wszystkich pracowników. Dzięki prawu restrukturyzacyjnemu istnieje możliwość zwiększenia liczby przedsiębiorstw, które mimo złej kondycji finansowej, decydują się na kontynuację swojej działalności.

Pozytywne zmiany dotyczą także prawa pracy. Przede wszystkim regulacja dotycząca zwolnień pracowników wpływa na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Poza tym ma za zadanie ochronić miejsca pracy przynajmniej części pracowników. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa – wszyscy pracownicy tracą pracę.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC