Skip to content Skip to footer

Szkolenia BHP – nie tylko dla szeregowych pracowników

Bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy zależy nie tylko od wiedzy pracowników, ale także, czy w jeszcze większym stopniu, od posiadanych wiadomości wśród kadry kierowniczej. Ta ostatnia powinna być regularnie przeszkalana w ramach BHP nie tylko z materiału przeznaczonego dla wszystkich zatrudnionych, ale także z pojęć związanych z bezpieczeństwem pracy konkretnych grup osób zatrudnionych. Ma to zapewnić odpowiednie warunki pracy zarówno w sytuacjach normalnych, jak i tych związanych z jakimkolwiek kryzysem.

Szkolenie BHP dla pracodawców – co daje?

Szkolenie z zakresu zasad BHP przechodzi każdy pracownik, gdy zaczyna pracę, a później co kilka lat, celem przypomnienia i uzupełnienia. Dotyczy to także kadry kierowniczej. I nie jest to bez znaczenia.

Szkolenie BHP dla kierowników obejmuje bowiem wiedzę nie tylko z zachowań w obliczu np. pożaru, czy innej katastrofy na terenie zakładu pracy, ale i dotyczącą odpowiedniego traktowania np. kobiet w ciąży, czy pracowników młodocianych.

Szkolenia BHP dla pracodawców – co z organizacją?

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku zajęć dla wszystkich osób zatrudnionych, szkolenie bhp dla kierowników powinno odbywać się regularnie co jakiś czas – najczęściej w skazuje się, że maksymalnym odstępem jest 5 lat.

Lekcje mogą odbywać się zarówno na terenie firmy, jak i poza nią. Wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorstwo zatrudnia własnych specjalistów z dziedziny BHP, czy korzysta z usług firmy zewnętrznej oraz czy posiada właściwe pomieszczenia.

Szkolenia BHP dla pracodawców powinno odbywać się w sali odpowiednio do tego przygotowanej i być prowadzone przez specjalistę. Odpowiednia adnotacja o uczestnictwie w takich zajęciach zostaje umieszczona w dokumentacji firmy. Chodzi o dowód na to, że każdy konkretny pracownik został objęty takowym szkoleniem.

Przypomnienie plus nowe przepisy

Szkolenie bhp dla pracodawców każdorazowo powinny przypominać wiedzę już nabytą, jak i uwzględnić potencjalne zmiany w pewnych przepisach, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Chodzi szczególnie o materiał na pograniczu zasad BHP i kodeksu pracy. Wszelkie niedociągnięcia spowodowane brakiem stosownej wiedzy mogą bowiem podlegać kontroli i karom.

Leave a comment