Skip to content Skip to footer

Aglomeracja Śląska – inwestowanie w grunty

Mianem Aglomeracji Górnośląskiej określa się nie tylko Katowice, Gliwice i Sosnowiec. W jej skład, zgodnie z Europejską Siecią Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej wchodzą także m. in. Bielsko-Biała, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz, Olkusz, Chrzanów, Wodzisław Śląski, Oświęcim, Cieszyn, Łaziska Górne i Pyskowice.

Aglomeracja a konurbacja

Chcąc ująć rzecz nieco ściślej, powinniśmy mówić nie tyle o aglomeracji co raczej konurbacji. Aglomeracja to pojęcie bardzo ogólne, konurbacja natomiast jest jednym z jej typów. W skrócie oznacza to, że w zespole kilku położonych w bliskiej odległości od siebie miast, żadne nie jest stricte dominujące.

Zaznaczyć trzeba, że omawiana jednostka terytorialna nie jest do końca sformalizowana i różne organy podają różny jej skład (dla przykładu, samorząd województwa śląskiego wymienia nieco inne miasta, wchodzące w skład konurbacji. Przykładami innych, znanych konurbacji są m. in. Zagłębie Ruhry, gdzie z większych miast wymienić można choćby Dortmund czy Bochum czy stolicę Malty, Valettę.

Grunty inwestycyjne w Aglomeracji Śląskiej

Znaczny i szybki rozwój tego regionu nie uszedł uwadze inwestorów, chętnych do nabywania działek i stawiania wielu nowych budynków na tym obszarze. Nie da się ukryć, że czasy, w których ta część Polski kojarzyła się tylko i wyłącznie z kopalniami i sporym zanieczyszczeniem powietrza minęły bezpowrotnie.

Obecnie tereny te pod wieloma względami stanowią jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów kraju, ściśle związany z nowymi technologiami i ogólnie pojętą nowoczesnością. Dlatego też grunty inwestycyjne na obszarze Aglomeracji Śląskiej stanowią bardzo interesującą opcję dla tych, którzy rozważają ulokowanie pewnej sumy pieniędzy w nieruchomościach.

Rodzaje gruntów i nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości są bardzo popularne i nic nie wskazuje na to, aby taki stan rzeczy miał ulec zmianie. Warto pamiętać jednak, że nieruchomość stanowić może nie tylko konkretny budynek ale także grunt, co jest dość jasno sprecyzowane przez polskie prawo. Innymi słowy, wyodrębniony prawnie obszar ziemi, o ustalonych granicach i z założoną księgą wieczystą, jest nieruchomością tak samo jak dom czy sklep.

Co ważne, wejście w posiadanie danego gruntu inwestycyjnego nie uprawnia nas z definicji do postawienia tam budynku dowolnego przeznaczenia. Działki budowlane przeznaczone są tylko pod zabudowę mieszkalną. Jeżeli chcemy postawić np. duży magazyn, musimy kupić działkę przeznaczoną do zabudowy przemysłowej.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis