Skip to content Skip to footer

Czy warto mieć uprawnienia elektryczne sep G1?

Warto mieć świadomość, że obecnie przeprowadzanie nawet najbardziej prostych czynności, które są związane z przepływem prądu elektrycznego będą wymagały od danej osoby posiadania nie tylko właściwej wiedzy, ale również kwalifikacji. Według prawa wspomnianą dziedziną zajmować się mogą tylko i wyłącznie osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia elektryczne sep G1. Dlaczego warto mieć odpowiednie uprawnienia i uczestniczyć w kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

W jaki sposób można przystąpić do kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich?

Do kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które posiadają przynajmniej podstawowe wykształcenie. Należy zaznaczyć, że nie jest wymagana wiedza zdobyta w szkole średniej o profilu technicznym. Może jednak zdecydowanie pomóc w zdobyciu odpowiednich uprawnień.

Egzamin

Do egzaminu, który składa się zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej można przystąpić w lokalnym oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który jest zlokalizowany w każdym mieście powiatowym. Należy pamiętać, że uprawnienia elektryczne sep g1 będą obowiązywały przez pięć lat, następnie muszą być ponownie odnowione. Nie jest jednak konieczne za każdym razem robienie kursu.

Jakie zagadnienia będą poruszanie na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich?

Uczestnicy kursu dowiedzą się nie tylko jakie rozwiązania obecnie są już przestarzałe, ale również jakimi technologiami je zastąpiono. Szkoleniowcy na kursie nauczą także właściwego wykonywania pomiarów elektrycznych czy prawidłowego postępowania z osobą nieprzytomną, która została porażona prądem elektrycznym. Uczestnicy kursu uzyskają również informacje o tym, co najbardziej przydaje się w zawodzie elektryka.

Prawo i praca

Kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem z zakresu dozoru albo eksploatacji instalacji, urządzeń czy sieci elektroenergetycznych do 1 kV nie obowiązują tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. Zdecydowanie poszerza to możliwości pracownika, a także wpływa na zwiększenie jego konkurencyjności na bardzo wymagającym rynku pracy. Ponadto brak wspomnianych uprawnień będzie uniemożliwiał danej osobie legalne zatrudnienie w zawodzie. Należy również zdawać sobie sprawę, że uprawnienia elektryczne sep G1 są także konieczne do wykonywania usług kontrolno-pomiarowe sieci energetycznych czy wymiany baterii w wózkach widłowych.

Leave a comment