Skip to content Skip to footer

Jak zdobyć tytuł Google Partners?

Google Partners, to program współpracy Google z agencjami reklamowymi, którego zasadniczym przesłaniem jest wysoka jakość usług świadczonych na kontach AdWords. Udział w programie jest bezpłatny, przynosi wymierne korzyści, ale droga do tytułu Partnera Google do łatwych nie należy. Stąd na liście certyfikowanych znajduje się elita agencji reklamowych działających na rynku.

Dlaczego logo Google Partners jest takie ważne?

Logo programu Google Partners lub Google Partner Premium jest potwierdzeniem posiadania wybitnej wiedzy i znacznych umiejętności w zakresie obsługi kont AdWords, którymi agencje reklamowe zarządzają w imieniu swoich klientów. Aby potwierdzić posiadanie najwyższych kompetencji, konieczne jest zdobycie certyfikatu wydawanego przez Google.Logo programu otwiera możliwości współpracy z kolejnymi klientami, pozyskanie nowych zleceń na kampanie reklamowe. Google Partners to program dla liderów, dla najlepszych – otwartych na wiedzę, na zmiany, na rozwój. Znalezienie się na liście certyfikowanych agencji otwiera drzwi do świata nowych zleceń.

Warunki zdobycia tytułu

Partnerzy google, zanim takimi się staną, muszą spełnić kilka dość trudnych warunków. Pierwszym jest posiadanie wśród zatrudnionych w agencji pracowników osoby, która zdobędzie certyfikat Google w zakresie obsługi kont AdWords w obszarach reklamy: wideo, mobilnej, w sieci reklamowej, w sieci wyszukiwania, w Zakupach Google. Aby mieć tytuł Google Partners, jedna osoba musi mieć jeden wybrany certyfikat. W przypadku programu Google Partner Premium wymagania zwiększają tę liczbę do dwóch osób.Zanim pracownik agencji zostanie certyfikowanym specjalistą musi on przejść cykl szkoleń, testów i egzaminów. Aby pracownik dostał certyfikat musi on mieć dostęp standardowy lub z poziomu administratora do kont Google Ads w agencji.

Obok certyfikatów potwierdzających specjalizację pracowników agencja sprawdzana jest pod kątem wydatków na reklamę oraz wyników firmy. Wydatki reklamowe dotyczą ogółu kont klientów obsługiwanych przez agencję – sumowanie dotyczy okresu ostatnich 90 dni.Wyniki firmy są analizowane jako wyniki finansowe z tytułu przyrostu przychodów ogólnych i poszczególnych klientów, przyrostu ilości klientów, a także utrzymania klientów.

Google Partners – dla kogo jest to korzystne?

Program korzystny jest dla wszystkich stron – agencji, która zyskuje prestiżowy tytuł i płynące ze współpracy z Google korzyści w obszarze rozwoju, edukacji czy wsparcia. Pośrednio z Google Partners korzystają zleceniodawcy – klienci agencji, wszak dobra agencja działająca w oparciu o najwyższe standardy generuje zyski. Interes potentata internetowego Google jest wiadomy – pozyskiwanie partnerów, to coraz większa społeczność internetowa uzależniona od narzędzi Google.

Leave a comment