Skip to content Skip to footer

Czym jest inwentaryzacja środków trwałych?

Wśród najważniejszych procesów w każdym przedsiębiorstwie można wyróżnić inwentaryzację środków trwałych. Warto dowiedzieć się na jej temat nieco więcej.

Czym jest inwentaryzacja środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych to proces, który polega na policzeniu oraz zmierzeniu stanu ilościowego wszystkich środków trwałych, które są na stanie danego przedsiębiorstwa. Ma to bardzo duży wpływ na rozliczenia przedsiębiorstwa, dlatego inwentaryzacja powinna być przeprowadzana w firmie w sposób regularny. Stan majątku powinien być również odpowiednio zweryfikowany w celu określenia jego przydatności w prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki inwentaryzacji możliwe jest porównanie stanu faktycznego składników majątku firmy do stanu, który zawarty jest w księgach rachunkowych oraz innych istotnych dokumentach.

Kto musi przeprowadzić inwentaryzację?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad aspektem związanym z tym, kto konkretnie musi przeprowadzić inwentaryzację. Z całą pewnością jest to bardzo przydatny proces, dzięki któremu można dowiedzieć się nieco więcej na temat aktualnych składników majątku firmy oraz porównać je do stanu zawartego w stosowanych dokumentach. Jednak niektóre przedsiębiorstwa mają również obowiązek wykonywania inwentaryzacji. Wśród tego rodzaju podmiotów można wymienić następujące:
– przedsiębiorstwa, które rozliczają się z wykorzystaniem Ksiąg Handlowych,
– przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację?

Inwentaryzacja to proces, który powinien być przeprowadzony na koniec roku obrotowego. Może to nastąpić nie szybciej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i nie później niż piętnaście dni po jego zakończeniu. Jeśli rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym to inwentaryzacja prawdopodobnie przypadnie na termin od pierwszego do piętnastego stycznia.

Kiedy nie trzeba przeprowadzać inwentaryzacji?

Istnieją pewne sytuacje w przedsiębiorstwie, gdy przeprowadzanie inwentaryzacji nie jest konieczne. Wśród nich można przede wszystkim wymienić zawieszenie przedsiębiorstwa. Oprócz tego dotyczy to również sytuacji, gdy środki trwałe przedsiębiorstwa znajdują się na terenie strzeżonym, a inwentaryzacja była przeprowadzana co najmniej w czasie ostatnich czterech lat. W poszczególnych przypadkach możliwa jest również inwentaryzacja w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych ze stosowną dokumentacją.

Leave a comment