Skip to content Skip to footer

Korzyści i konsekwencje ogłoszenia upadłości

Bankructwo z pewnością przynosi ulgę finansową zarówno osobom fizycznym, jak i właścicielom firm borykającym się z przytłaczającym długiem. Rozpoczyna się, gdy złożysz wymagane dokumenty, zwane pozwem, w sądzie upadłościowym. Jednak decyzja ta niesie za sobą także konsekwencje.

Konsekwencje złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Wydanie wniosku o ogłoszenie upadłości ma konsekwencje prawne dla dłużnika. Dłużnikowi zabrania się rozporządzania jakimkolwiek majątkiem (w tym spłacania długów), z wyjątkiem pewnych ograniczonych okoliczności lub zatwierdzonych przez sąd. Chociaż wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest ogłaszany, inni wierzyciele, w tym bank, mogą się o tym dowiedzieć. Konto bankowe może zostać zamrożone, a jeżeli dłużnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, inni wierzyciele mogą przestać dostarczać mu towary i usługi. Może to przynieść efekt przeciwny do zamierzonego z punktu widzenia spłaty zadłużenia i czasami trzeba podjąć taktyczną decyzję, czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości rzeczywiście jest słuszne i przyniesie korzyści.

Korzyści ze złożenia wniosku o upadłość

Upadłość z pewnością przynosi znaczną ulgę tym, którzy są pogrążeni w niezrównoważonym poziomie zadłużenia. Przerażające telefony i listy z żądaniem zapłaty ustaną, gdy tylko ogłoszona zostanie upadłość. Zgłoszenie takie może sprawić, że stare zobowiązania podatkowe po prostu znikną. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, ale są chwile, kiedy ma to sens. Największą zaletą ogłoszenia upadłości w porównaniu z wieloma innymi nieformalnymi opcjami umorzenia długów jest „automatyczne wstrzymanie” przewidziane w ustawie o upadłości i niewypłacalności. Oznacza to, że ustają zajmowanie wynagrodzeń, nie ma już do czynienia z agencjami windykacyjnymi i nie ma dalszych gróźb pozwów sądowych. Bankructwo osobiste może zakończyć się stosunkowo szybko. W większości przypadków Wniosek o ogłoszenie upadłości powoduje automatyczne otrzymanie zwolnienia z długów.

Leave a comment