Skip to content Skip to footer

Dlaczego język angielski?

Język angielski zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem ilości osób, które się nim posługują. Nad chińskim i hiszpańskim ma tą przewagę, że po angielsku można porozumiewać się na każdym kontynencie i w każdym państwie. To właśnie dlatego warto uczyć się angielskiego, ale powodów jest znacznie więcej.

Angielski w pracy i biznesie

Każdy pracodawca wymaga obecnie znajomości języka angielskiego na określonym poziomie. Czasami wystarczy znajomość na poziomie komunikatywnym, czasami trzeba władać nim biegle i posiadać certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu międzynarodowego. Osoby znające dobrze język angielski mają zdecydowanie większe szanse na rynku pracy, dodatkowo mogą ubiegać się o zatrudnienie poza granicami kraju.

Globalizacja gospodarki przyczyniła się do rozwoju kontaktów biznesowych między firmami z różnych rejonów świata. Wszelkie pertraktacje prowadzone są w języku angielskim i w nim też podpisywane są umowy.

Angielski w organizacjach międzynarodowych

Na świecie działa wiele organizacji międzynarodowych zajmujących się koordynacją działań na różnych płaszczyznach. Należą do nich państwa, federacje sportowe, organizacje kulturowe, ekologiczne, ekonomiczne. We wszystkich tych organizacjach obowiązującym językiem jest język angielski.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwia zatrudnienie lub działalność w takich organizacjach. Dla Polaków szczególnie atrakcyjne są bardzo rozwinięte struktury Unii Europejskiej zatrudniające dziesiątki tysięcy pracowników różnego szczebla.

Angielski w podróżach

Znajomość języka angielskiego znacznie ułatwia zwiedzanie świata. Znając angielski nawet tylko ma poziomie komunikatywnym, bez problemu można dotrzeć do wyznaczonego miejsca, zarezerwować nocleg, bilet powrotny, zamówić posiłek w restauracji.

Powiedzenie „podróże kształcą” sprawdza się tylko w przypadku znajomości języka angielskiego. Pozwala on nie tylko na poznanie cennych zabytków kultury materialnej i niematerialnej, ale przede wszystkim na nawiązanie kontaktów z mieszkańcami danego rejonu świata. To rozmowy z nimi pozwalają zapoznać się z lokalnymi zwyczajami, religią, kuchnią oraz poznać wielu ciekawych ludzi.

Już tylko kilka tych przykładów pokazuje, że znajomość języka angielskiego stwarza nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy International House z Bielska Białej.

Leave a comment