Skip to content Skip to footer

Fuzja a przejęcie firmy

Jedna firma kupuje drugą. Druga firma łączy się z jeszcze inną. To normalne procesy zachodzące w biznesie. Określa się je mianem przejęcia lub fuzji firm. Bardzo często oba te pojęcia używane są naprzemiennie. Nie jest to do końca właściwe. Między fuzją a przejęciem istnieje bowiem różnica.

Czym jest fuzja?

W skrócie można powiedzieć, że fuzja firm to ich połączenie. Głównym powodem, dla którego firmy decydują się na fuzję jest rozwinięcie działalności. Dzięki połączeniu nowa firma staje się po prostu silniejsza na rynku. Firmy, które podejmują decyzję o fuzji uważają, że dzięki temu będą silniejsze i będą mogły opanować kolejne segmenty rynku. Często jednak fuzja mylona jest z przejęciem firmy. Trzeba jednak wiedzieć, że fuzje a przejęcia firm to zupełnie coś innego.

Fuzja a przejęcie

Różnica między fuzją, a przejęciem firmy jest w sumie prosta. W przypadku fuzji obie firmy godzą się na połączenie. W przypadku przejęcia jedna firma wykupuje inną firmę i tym samym przejmuje nad nią pełną kontrolę. Co więcej, w przypadku fuzji zawsze można mówić o pewnego rodzaju porozumieniu między przedsiębiorcami. W przypadku przejęcia może się ono odbywać za zgodą dwóch stron, ale także przejęcie firmy może odbywać się w sposób agresywny, bez pełnej zgody wszystkich wspólników przejmowanej firmy.

Rodzaje fuzji

W przypadku fuzji można wyróżnić kilka jej rodzajów. Jednym z nich jest fuzja pozioma. Polega ona na łączeniu się firm o podobnej wielkości oraz takich, które działają na tych samych rynkach. Drugi rodzaj fuzji to fuzja pionowa. Jest to fuzja, która polega na łączeniu się firm, które pracują nad tym samym produktem, lecz każda z nich znajduje się na różnym etapie prac. Przykładem takiej fuzji może być sytuacja, w której łączą się dwie firmy, z których jedna jest producentem danego towaru, a druga jego odbiorcą. Trzecim typem fuzji jest fuzja konglomeratowa. Polega ona na połączeniu się dwóch firm, które do tej pory działamy na dwóch zupełnie innych rynkach.

Jak zatem widać w świecie biznesu istnieje kilka rodzajów fuzji. Wszystko zależy od tego jakie są cele fuzji i co chcą przez ten biznes osiągnąć obie strony. Jasne jednocześnie staje się to, że fuzja przedsiębiorstw jest czymś zupełnie innym niż przejęcia firm. Oba procesy biznesowe różnią się celami oraz ostatecznym efektem jaki jest osiągany.

Artykuł powstał we współpracy z GLC