Skip to content Skip to footer

Rzetelność i sprawność

Audyt sprawozdań finansowych to dziedzina, która musi wyróżniać się najlepszą jakością. Procedury muszą być zgodne z międzynarodowymi, jak i krajowymi standardami rewizji. Ma to szczególne znaczenie w gospodarce, gdzie nacisk na rewidentów, odpowiedzialność i ład jest coraz większy. Audyt musi zostać sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych, które były prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Nie powinien kojarzyć się z czymś negatywnym – to zwykłe badanie, które ma nam pomóc.

Obraz finansowy firmy

Wykonana rewizja finansowa pozwala stwierdzić, że audyt sprawozdań finansowych jest zgodny z wymagającymi zasadami rachunkowości, postanowieniami statutu oraz umów, a także, że został on sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przepisami. Audyt powinien przedstawić rzetelnie i jasno wszelkie istotne informacje, które są niezbędne do oceny sytuacji jednostki.

Wyniki takiej rewizji przedstawiane są poprzez opinię rewidenta. Potwierdzi on możliwość kontynuowania działalności w niezmniejszonym zakresie oraz, że sytuacja finansowa w firmie nie jest zagrożona. Badanie takie ma na celu zidentyfikować błędy oraz pomyłki. Wszelkie problemy księgowe powinny zostać rozwiązane, a efektywność w firmie zwiększona. Ponadto audyt sprawozdań finansowych powinien zidentyfikować potencjalne ryzyko w naszej firmie, co jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności.

Zapotrzebowanie na sprawozdania

Formalne wymogi wobec sporządzania sprawozdań finansowych reguluje ustawa o rachunkowości. Określa ona podmioty, które podlegają rewizji finansowej. Są to wszelkie banki, zakłady ubezpieczeń, kasy oszczędnościowe, spółki akcyjne a także inne jednostki, których bilans na koniec roku obrotowego wynosił co najmniej 2,5 miliona euro.

Takie badanie mogą zlecić również właściciele prywatnych przedsiębiorstw. Kiedyś audyt sprawozdań finansowych kojarzony był tylko z spółkami zobligowanymi. Decydują się na nie również uczelnie i stowarzyszenia, a także różne organizacje. Wszystkim tym podmiotom zależy przede wszystkim na dokładnym sprawdzeniu jednostki, poprawieniu działania w firmie oraz na ewentualnym poprawieniu efektywności działania w firmie. Również wszelkie procesy kontrolne zostaną uporządkowane, a właściciele firmy będą mogli cieszyć się o wiele lepszym funkcjonowaniem całej firmy.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

Leave a comment