Skip to content Skip to footer

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość?

Zakup nieruchomości to wydarzenie, któremu towarzyszą ogromne emocje. Trzeba jednak pamiętać, że kupując nieruchomość należy się dobrze zabezpieczyć. Kiedy udać się do kancelarii notarialnej?

Rynek wtórny

Nie zależnie od tego, czy mieszkanie kupujemy na rynku pierwotnym czy wtórnym jego zakup należy dobrze zabezpieczyć. Prawidłowe przeprowadzenie formalności jest gwarancją, że klienta nie spotka niemiła niespodzianka.

Kupując nieruchomość na rynku wtórnym bardzo często w pierwszej fazie transakcji dochodzi do podpisania umowy przedwstępnej. Jest to dokument, który jest niezbędny, by rozpocząć starania o kredyt hipoteczny.

Kancelaria notarialna przygotowuje umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, która następnie składana jest do banku. Na jej podstawie bank przystępuje do wdrożenia procedury kredytowej.

Umowa przedwstępna nie przenosi własności, ale zobowiązuje właściciela do zbycia nieruchomości za określoną cenę wskazanej osobie. Umowa przedwstępna notarialna daje możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie, gdy druga strona nie wywiąże się z umowy. Dzięki temu kupujący może zażądać przeniesienia własności.

Kancelaria notarialna, która tworzy umowę przedwstępna, składa również wniosek o wpis umowy do księgi wieczystej. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla kupującego.

Rynek pierwotny

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym również nie należy do najłatwiejszych. Bardzo często kupujący nabywają mieszkania jeszcze w fazie budowy. Znaczy to, że na wykończenie budynku często muszą czekać wiele miesięcy.

Kancelaria notarialna pomaga również stworzyć umowę rezerwacyjną, która gwarantuje nabywcy, że mieszkanie nie zostanie sprzedane innej osobie.

Koniecznie należy zadbać, by w umowie rezerwacyjnej znalazł się dokładny opis warunków transakcji. Niezbędne są dane dewelopera (nazwa firmy, KRS) oraz klienta, opis lokalu oraz wskazanie dokładnego numeru mieszkania. Kolejnym elementem umowy rezerwacyjnej jest podanie ceny nieruchomości. Często również zawarta jest informacja o wysokości transzy oraz terminie ich wpłat.

Ważnym elementem umowy jest podanie informacji do kiedy ma zostać sporządzona umowa sprzedaży lokalu przenosząca prawo własności. Nie można również pominąć konsekwencji dla każdej ze stron, gdy nie wywiąże się z ustaleń, które zostały zawarte w umowie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Leave a comment