Skip to content Skip to footer

Jak napisać skuteczne CV w języku angielskim?

Skuteczne CV to CV napisane samodzielnie. Nie możesz powielać informacji z innych życiorysów, i nie ma znaczenia czy jest to pracodawca polski, czy angielski. Wiele firm zagranicznych mających filię w Polsce wymaga CV w języku angielskim. W obu przypadkach musisz stosować się do zasad CV po angielsku.

Absolutnie nie możesz wysyłać tłumaczenia polskiego CV na język angielski, bo zostaniesz odrzucony już na wstępie.

Jak napisać CV po angielsku – co musisz wiedzieć?

Napisanie CV w języku angielskim to nie to samo co napisanie CV po angielsku. To pierwsze oznacza napisanie go zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez angielskich pracodawców, to drugie jest po prostu tłumaczeniem polskiego CV, które jest nikomu niepotrzebne.

Jak napisać CV w języku angielskim – zasady, o których musisz pamiętać

CV przygotowywane w języku angielskim dla zagranicznego pracodawcy rządzi się innymi zasadami niż CV po polsku. Przede wszystkim jest mniej sformalizowane, nacisk położony jest głównie na kompetencje i umiejętności.

To właśnie z tego powodu nie musisz w CV w języku angielskim umieszczać swoich prywatnych zainteresowań, ale także wielu różnych formalnych informacji. Wręcz przeciwnie, ich umieszczenie może już na wstępie spowodować odrzucenie CV. Do tych danych należą:

• zdjęcie,
• stan cywilny,
• miejsce urodzenia,
• data urodzenia,
• płeć,
• stan cywilny.

Te dane zaliczane są do kategorii wrażliwych, które pozwalają na częściową identyfikację kandydata pod względem wieku, płci, urody lub pochodzenia. Zagraniczni pracodawcy rygorystycznie przestrzegają zasad równości i rekrutację przeprowadzają wyłącznie w oparciu o kryteria zawodowe.

W CV w języku angielskim nie tłumacz nazw własnych, bo będą wyglądały dziwacznie, nie stosuj także polskich znaków diakrytycznych, których nikt nie odczyta.

Jak napisać CV po angielsku – na czym musisz się skoncentrować

Przede wszystkim postaw na oryginalność i nie kopiuj gotowych wzorów. Uwypuklij to, w czym jesteś naprawdę dobry. Koncentruj się na tym, czego wymaga stanowisko, na które aplikujesz.

W CV w języku angielskim najważniejszym elementem jest część „doświadczenie/cel zawodowy” umieszczana w górnej części CV. To ona najczęściej decyduje, czy rekruter będzie dalej czytał Twoje CV. Masz do dyspozycji 3-4 zdań, w których musisz zainteresować swoją osobą. Wykaż swoje osiągnięcia i uzasadnij wybór konkretnej firmy, do której aplikujesz pod kątem dalszego rozwoju zawodowego.

Kolejne elementy CV po angielsku bardzo przypominają elementy CV po polsku

• doświadczenie zawodowe (bardzo dokładne),
• wykształcenie (tylko najwyższe),
• kluczowe umiejętności (tylko te związane ze stanowiskiem, o które się starasz).

Pamiętaj, by skupić się na konkretach i postawić na kreatywność. Rekruter czyta setki aplikacji i często już po 2 zdaniach eliminuje kandydata. Te dwa zdania to czasami Twoja życiowa szansa.

Leave a comment