Skip to content Skip to footer

Dokumenty właściwie zutylizowane

Dziesiątki tysięcy stron liczą dokumenty wytwarzane w firmie. Wie o tym każdy, kto miał okazję prowadzić własną działalność gospodarczą. Co szczególnie istotne od takiego sposobu postępowania nie ma w zasadzie odwrotu, bowiem liczne przepisy prawa wymagają od przedsiębiorców wykonywania określonej dokumentacji, która będzie potwierdzała przebieg dokonywanych transakcji i innych przeprowadzanych przez firmę operacji.

Dokumenty nie mogą trafiać na śmietnik

Każdy obowiązek związany z przechowywaniem dokumentów ograniczony jest jednak w formie czasowej. Najczęściej dokumentację należy przechowywać co najmniej przez okres pięciu lub dziesięciu lat. Czasami okres ten jest krótszy lub dłuższy, w zależności od charakteru dokumentacji i potencjalnego podmiotu, który będzie się zajmował kontrolowaniem działalności firmy.

Dziesiątki tysięcy stron zajmują jednakże bardzo dużą ilość miejsca. Z tego zatem powodu wiele firm tworzy własne archiwa, umieszczane zazwyczaj w rzadko wykorzystywanych pomieszczeniach. Po upływie okresu przechowywania akt niezbędna jest jednakże utylizacja dokumentów w Katowicach.

Katowice stolicą utylizacji dokumentów

Choć nie wiadomo jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy, to da się wyraźnie zauważyć, że w Katowicach działa bardzo duża ilość firm zajmujących się utylizacją dokumentów. Wystarczy krótki rzut okiem chociażby na książkę telefoniczną aby w krótkim czasie dojść do wniosku, że utylizacja dokumentów w Katowicach jest źródłem dochodu dla wielu firm działających na tutejszym rynku.

Choć na pozór wydaje się to być banalna usługa, to tak naprawdę profesjonalne niszczenie dokumentów jest bardzo ważnym działaniem. Archiwalnej dokumentacji nie wolno bowiem wyrzucać na śmietnik, gdyż mogłoby to doprowadzić do wycieku tajemnicy handlowej i wniesienia do sądu sprawy przez poszkodowanych w ten sposób kooperantów.

Zagadnienie utylizacji szczególnie istotne

W dobie funkcjonowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych postępowanie z archiwalną dokumentacją zyskało szczególnego znaczenia. Nie można bowiem wyrzucać dokumentów w dowolny sposób, gdyż może to doprowadzić do poważnej odpowiedzialności podmiotu, który takie czynności podjął.

Warto zatem skorzystać z profesjonalnej usługi, jaką jest utylizacja dokumentów w Katowicach. Sięgnięcie po ofertę dowolnej firmy z tej branży może dać pewność, że dokumenty zostaną zniszczone we właściwy sposób i żadna z zapisanych w nich tajemnic handlowych nie trafi w niepowołane ręce. Tym bardziej, że koszt wykonania takiej usługi jest relatywnie niewielki.

Leave a comment