Skip to content Skip to footer

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z uprawnień SEP, które pomagają w uzyskaniu przyszłej pracy. Należy jednak wyróżnić kilka specyficznych ich rodzajów, które uzależnione są od kategorii jakie chcemy uzyskać. Elektryk uprawnienia dostanie po zdaniu odpowiednich testów.

Rodzaje prac po uzyskaniu uprawnień

Uprawnienia SEP co to właściwie oznacza z perspektywy pracownika? Należy rozeznać się w rodzajach prac, które są dostępne po uzyskaniu odpowiedniego uprawnienia. Rozróżniamy je zazwyczaj na prace eksploatacyjne i dotyczące dozoru. Można je inaczej nazwać uprawnieniami E oraz D.

Uprawnienie E dotyczy wszelkiego rodzaju urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz elektroenergetycznych. Elektryk uprawnienia D otrzymuje, gdy jest zainteresowany tymi samymi sieciami, instalacjami i urządzeniami wymienionymi wyżej, ale tym razem z perspektywy ich dozoru.

Grupy uprawnień SEP.

Z zasadzie możemy podzielić je na trzy grupy. Uprawnienia sep co to zmienia w przypadku różnego rodzaju testów? Główne grupy to kursy elektryczne G1, kursy energetyczne G2 oraz kursy gazowe G3. W zależności jakie konkretnie urządzenia, sieci i instalacje nas interesują tym inaczej dobieramy sobie odpowiedni kurs i test.

Kursy elektryczne G1 dotyczą różnego rodzaju urządzeń prądotwórczych, sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego, instalacji i sieci o napięciu nie większym niż 1kV. Możemy tu też wspomnieć o technice wojskowej czy ratowniczo-gaśniczych, a więc zakres jest bardzo szeroki. Należy we własnym zakresie sprawdzić całą listę urządzeń, sieci i instalacji, które nas interesują.

Kursy energetyczne G2 zajmują się chociażby kotłami parowymi lub wodnymi o odpowiedniej mocy co najmniej 50 kW. Różnego rodzaju instalacje i sieci cieplne, wentylatory, pompy czy sprężarki. Lista zawiera kilkanaście punktów, a więc warto się odpowiednio rozeznać w temacie przed testem.

Kursy typu G3, a więc gazowe to z kolei liczne generatory gazu, urządzenia produkujące paliwa gazowe. Przetwarzanie, magazynowanie i uzdatnianie takich paliw. Również różnego rodzaju turbiny, aparaty kontrolno-pomiarowe, żeby wymienić tylko najważniejsze.

Podsumowanie.

Należy mieć odpowiednie rozeznanie w rodzaju kursu, który nas interesuje. Uzależnione jest to przede wszystkim od konkretnych urządzeń sieci, instalacji oraz urządzeń, które nas najbardziej interesują. Należy obowiązkowo sprawdzić to przed przystąpieniem do danego testu, aby uniknąć nieporozumień.

Leave a comment