Skip to content Skip to footer

Kurs BHP przez internet

Na szkolenie BHP przez internet warto się zdecydować, gdy pracodawca musi przeszkolić dużą grupę pracowników, gdy szkolenie oznacza dojazd, gdy liczą się koszty. Kurs BHP online bowiem oznacza szybkie, fachowe i tańsze szkolenie pracowników.

BHP kurs

BHP kurs to szkolenie niedoceniane. Pogadanki o natężeniu światła lub hałasu czy o tym ile razy uciskać mostek traktowane są przez pracowników jako stratę czasu. Tymczasem przekazywana podczas szkoleń wiedza nierzadko może pomóc chronić zdrowie i życie. W przypadku szkoleń online zachodziła obawa, że taka forma się nie sprawdzi, że certyfikat ukończenia takiego szkolenia nie będzie nic warty.

Kurs bhp online – nie dla każdego

Powyższe obawy nie mają na szczęście podstaw. Kurs ma charakter szkolenia uzupełniającego, zatem dotyczy pracowników, którzy powinni przejść szkolenie okresowe. Ponadto taka forma kursu nie jest dopuszczalna dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach fizycznych (robotników). Forma szkoleń i sposób przekazywania wiedzy zależy od organizatora, który musi się starać, by była na tyle atrakcyjna, by klient wrócił.

Jak przejść BHP kurs w sieci? Jak zostać uczestnikiem kursu?

By odbyć kurs, nie trzeba instalować żadnych programów, aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do sieci i wybraną przeglądarkę internetową. Po wybraniu dostawcy usługi, trzeba założyć konto i zalogować się na jego stronie. Można to uczynić poprzez formularz rejestracyjny (organizator zarejestruje firmę i odeśle gotowe loginy i hasła) lub poprzez opcję bezpośredniego logowania. Kolejny etap to wybór tematu: bezpieczeństwo i higiena pracy czy bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Po dokonaniu płatności można przystąpić do szkolenia. Dostęp do materiałów na platformie jest całodobowy, liczba logowań nieograniczona, ale zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi musi nastąpić w okresie 30 dni. Ostatnim etapem, kończącym szkolenie jest test. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przez uczestnika kursu, organizator przesyła pocztą tradycyjną certyfikat z unikatowym numerem. Szkolenie BHP przez internet może być zorganizowane dla większej grupy pracowników.

Zróżnicowanie szkoleń (zajmowane stanowisko, zawód, tematyka) sprawiają, że kursy BHP przeprowadzane online są dla pracodawców interesującą ofertą.

Leave a comment