Skip to content Skip to footer

Kursy SEP – oferta dla firm i osób indywidualnych

Do pracy w branżach produkujących i przesyłających do odbiorców media takie jak energia elektryczna, gaz czy ciepło, niezbędne jest nie tylko odpowiednie wykształcenie. Do wykonywania wielu zadań, szczególnie tych wiążących się z występowaniem zagrożenia dla użytkowników czy pracowników, potrzebne są specjalne uprawnienia. W branżach ww. takimi uprawnieniami są uprawnienia SEP.

Gaz, prąd czy energia cieplna to media, przy których praca wiąże się z dużym ryzykiem, a nieprawidłowe ich działanie to zagrożenie dla odbiorców i osób postronnych. Dlatego obwarowana jest ona dodatkowymi obostrzeniami, wśród których niezbędne jest posiadanie uprawnień SEP. Jednak ich zdobycie nie jest trudne, ponieważ na rynku jest duża oferta szkoleń. Oczywiście, zdobycie uprawnień SEP wymaga też zdania egzaminu.

Dla kogo niezbędne uprawnienia SEP?

Uprawnienia te muszą zdobyć pracownicy wykonujący pewien określony rodzaj prac na sieciach cieplnych, gazowych czy energetycznych. Są wśród nich zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających ciepło, gaz czy energię elektryczną.

O zdobycie uprawnień SEP mogą się starać osoby szukające pracy w tych branżach. Odbyte kursy SEP i zdane egzaminy na pewno będą stanowić duży atut na rynku pracy. Z reguły bowiem branże te narzekają na brak specjalistów i oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wysokie jak na polskie warunki zarobki.

Uprawnienia SEP – czym są?

Wśród uprawnień SEP są trzy główne kategorie: G1 (energetyczna), G2 (cieplna) i G3 (gazowa). Ponadto organizowane są szkolenia elektryczne z pomiarami.

Na szkolenia SEP wysyłają swoich pracowników też firmy z branży, aby podnieść ich kwalifikacje i spełnić normy określone przepisami. Kursy SEP to z jednej strony szansa na zdobycie kompetencji zawodowych, a z drugiej na podniesienie poziomu wiedzy, co jest szczególnie ważne przy błyskawicznym postępie technologicznym, jaki zachodzi w tych branżach.

Kto organizuje szkolenia SEP?

Zapisanie się na kursy SEP nie jest dziś trudne. W Polsce działa sporo firm, które je organizują. Działają one z reguły w dużych miastach, ale organizują szkolenia też poza swoimi siedzibami, na przykład w firmach czy szkołach. Wiele firm oferuje też dodatkowe usługi jak tłumaczenie świadectwa kwalifikacyjnych i podobne. Przy zapisie na kilka szkoleń jednocześnie można liczyć na rabaty.