Skip to content Skip to footer

Obowiązki sprzątaczki w miejscu pracy

Sprzątanie to słowo, które kojarzy się z pracą fizyczną, co z resztą jest prawidłowe. Osoby mogące przystępować do pracy zawodowej w charakterze personelu sprzątającego mogą jednak czuć pewne obawy co do zakresy ich przyszłych obowiązków. Jeśli tak właśnie jest, to poniżej można zapoznać się z obowiązkami sprzątaczek.

Jaki jest zakres obowiązków sprzątaczki?

Zakres obowiązków sprzątaczki to pojęcie, które można sprowadzić do bardzo ogólnego stwierdzenia, że jest to utrzymywanie czystości na danym obiekcie oraz w jego otoczeniu, a także racjonalne korzystanie z zapewnionych przez pracodawcę środków czystości oraz sprzętu, dzięki któremu można realizować pracę.

W ściślejszym ujęciu praca sprzątaczki obejmuje mycie różnych powierzchni i urządzeń, w tym wyposażenia łazienki, takiego jak umywalka, dozowniki do mydła czy brodziki, a także pozostałych urządzeń sanitarnych. Jako kolejne przykłady zadań sprzątaczki można podać czyszczenie urządzeń kuchennych, a także elektrycznych takich jak komputer, ale najczęściej z wyłączeniem monitora. Czynności takie jak zamiatanie, odkurzanie, a także dezynfekcja wybranych przedmiotów to także zadania, z którymi musi liczyć się sprzątaczka na swoim etacie.

Praca sprzątaczki to praca fizyczna?

Praca personelu sprzątającego to faktyczne w przeważającej części praca fizyczna z wykorzystaniem sprzętu. Jednak sprzątaczki mogą też w ramach swoich obowiązków prowadzić swojego rodzaju inwentaryzację w powierzonym magazynku monitorując, którego z niezbędnych elementów jest mało lub co trzeba zgłosić do zamówienia przełożonemu bądź samemu zgłosić w ramach zamówienia.

Zgłaszanie wszelkiego rodzaju wypadków na terenie obiektu to również zadanie sprzątaczki, jak i każdego pracownika danego zakładu.Więcej o zasadach, których należy się trzymać pracownik dowiaduje się na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych organizowanych przez coraz większą ilość przedsiębiorstw.

Personel sprzątający z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Personel sprzątający może być przyjmowany do pracy z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź bez niego. Dokładne oczekiwania względem pracownika, przez pracodawcę są dość często określane w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracownika. Takie ogłoszenia można znaleźć na wielu stornach internetowych, ale także za pośrednictwem urzędu pracy czy innej agencji pośrednictwa. Niezależnie od wybranej formy poszukiwania pracy wymagania będą też obejmowały brak przeciwwskazań do pracy fizycznej.

Leave a comment