Skip to content Skip to footer

Odrzucenie spadku możliwe także u notariusza

Spadek może obejmować nieruchomości, samochody czy oszczędności. Może on jednak zawierać także długi, na przykład z pożyczek bankowych. Gdy spadek nie jest korzystny dla spadkobiercy, ma on prawo go odrzucić. Teraz jest to możliwe także u notariusza.

Na czym polega odrzucenie spadku?

Otrzymany spadek spadkobierca może:

– przyjąć w całości
– przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – jest to opcja domyślna
– odrzucić w całości

Trzecia z zaprezentowanych opcji jest możliwa zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. W tym przypadku spadkobierca całkowicie odrzuca przekazany dla niego spadek.

Przyczyny odrzucenia spadku mogą być zróżnicowane. Najczęściej jest to rozwiązanie stosowane wtedy, gdy spadkodawca pozostawił po sobie znaczne długi. Wtedy przyjęcie spadku wprost oznaczałoby, że długi te przechodzą na spadkobiercę. Przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza wymagałoby z kolei dokonania oszacowania wartości majątku, co jest czasochłonną procedurą.

W jaki sposób można odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest prostą procedurą. Należy pamiętać jednak o odpowiednich terminach. Spadkobierca ma prawo do odrzucenia spadku w terminie do 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się on o tym, że dziedziczy spadek.

Aktualnie spadek można odrzucić zarówno sądownie, jak również można zrobić to wygodniej w kancelarii notarialnej. Uwaga! Odrzucenie spadku w imieniu dzieci możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego.

Do odrzucenia spadku konieczne będzie dostarczenie do kancelarii swojego dowodu osobistego oraz aktu zgonu spadkodawcy. Na podstawie przekazanych dokumentów notariusz może przygotować odpowiednie oświadczenie odrzucenia spadku, które posiada postać aktu notarialnego.

Ile należy zapłacić za odrzucenie spadku u notariusza?

Koszty związane z procedurą odrzucenia spadku w kancelarii notarialnej są regulowane przez taksę notarialną. Taksa ta wskazuje na maksymalne stawki czynności notarialnych.

Zgodnie z taksą, kancelaria może pobrać maksymalną kwotę 50 złotych netto za dokonanie odrzucenia spadku dla jednej osoby. Do kwoty należy dodać 23 proc. podatku VAT.

Dodatkowo notariusz pobierze opłatę za wykonanie wypisów (kopii) aktu notarialnego. Jest to koszt kilku złotych za jedną stronę wypisu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.