Skip to content Skip to footer

Poprawne wystawianie faktur w firmie

Praca w firmie może być bardzo przyjemna. Mimo że trzeba dbać o wiele ważnych kwestii, to jednak jest to praca stała, systematyczna i łatwo można się jej nauczyć. W każdym dziale pracują inni specjaliści, którzy doskonale się znają na swojej pracy. Jednak każdy może się w pracy pomylić, zwłaszcza przy wystawianiu faktur.

Jak poprawić błędy w otrzymanej fakturze?

Często się zdarza, że w otrzymanej fakturze są błędy. Mogą one się tyczyć różnych kwestii, w większości przypadków wystarczy wystawić notę korygującą, by taką fakturę poprawić. Można to zrobić za pomocą specjalnego programu do wystawiania i korygowania faktur albo odręcznie. Notę korygującą może wystawić wyłącznie nabywca, wystawca tylko ją podpisuje i odsyła.

Nota korygująca musi zawierać oznaczenie noty, numer kolejny i datę jej wystawienia, dane osobowe łącznie z numerem NIP i adresem osoby wystawiającej notę i wystawcy faktury, dane z faktury oraz wskazanie korygowanej treści. Każda z tych informacji musi się znaleźć w tym dokumencie, by był on ważny.

Kiedy może zostać wystawiona nota korygująca?

Notę korygującą można wystawić tylko w określonych przypadkach, gdy błędy dotyczą danych kwestii. Wystawia się ją gdy w fakturze podano niewłaściwy NIP, źle wpisano adres nabywcy bądź wystawcy, błędnie podano datę sprzedaży, odbioru lub terminu płatności. Notę korygującą wystawia się również gdy źle podano numer rejestracyjny w przypadku zakupu auta.

Z kolei nie wystawia się noty korygującej jeśli błąd tyczy się upustu lub obniżki, błędów rachunkowych, zwrotu towaru lub podano błędne jednostki miary lub ilości dostarczanych produktów. Wtedy wystawia się fakturę korygującą.

Jak wygląda akceptacja noty?

Notę korygującą wystawia nabywca. Musi on ją sporządzić w dwóch egzemplarzach i przesłać ją na adres nadawcy faktury. Może on oznaczyć notki jako kopię i oryginał, wtedy oryginał musi mu zostać odesłany a kopię zostawia sobie wystawca faktury.

Jak widać proces wystawiania noty korygującej nie jest trudny ani skomplikowany, zwłaszcza jeśli ma się odpowiedni program do wystawiania faktur i do wystawiania not korygujących. Nota musi zostać zatwierdzona i odesłana, warto ją dobrze sprawdzić przed odesłaniem, by nie znalazły się w niej żadne błędy.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Leave a comment