Skip to content Skip to footer

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiany wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku spółek prawa handlowego musi zostać złożony przez wszystkich wspólników spółki osobowej. Należy mieć świadomość, że obowiązek będzie także spoczywał na wszystkich członkach zarządu spółki kapitałowej.

Utrata płynności finansowej

Pierwszą przyczyną złożenia wniosku jest utrata płynności finansowej. Powinien on zostać złożony w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca przez 14 dni nie będzie posiadał odpowiednich środków pieniężnych, by spłacić swoje długi. Warto wiedzieć, że posiadanie majątku nie jest dyskwalifikującą okolicznością, by otworzyć postępowanie upadłościowe.

Godny uwagi jest fakt, że gdyby właściciel firmy nie miał żadnego majątku, nie mogłoby zostać otworzone żadne postępowanie upadłościowe. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że celem postępowania upadłościowego jest spieniężenie majątku dłużnika, by możliwe było zaspokojenie poszczególnych wierzycieli.

Spółki prawa handlowego a Wniosek o ogłoszenie upadłości

Należy mieć świadomość, że w sytuacji, gdy w spółce kapitałowej pojawią się problemy finansowe, zadaniem zarządu będzie zwołanie zgromadzenia wspólników. Celem jest oczywiście podjęcie uchwały do przyszłych losów spółki. Warto wiedzieć, że wspólnicy mogą zdecydować się na podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa.

Doskonałym przykładem może być podniesienie kapitału zakładowego. Dzięki temu firma będzie mogła dalej funkcjonować. W przypadku spółek posiadających dużą liczbę wspólników zwołanie zgromadzenia w odpowiednim terminie może być ogromnym problemem.

Co jeszcze warto wiedzieć o ogłoszeniu upadłości w spółkach handlowych?

Z kolei w przypadku spółki z o.o. dla zachowania odpowiedniego terminu, zwołanie wspólników musiałoby nastąpić już w pierwszym dniu niewypłacalności.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że według art. 402§1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może być zwołane przez ogłoszenie, które musi być dokonane przynajmniej 3 tygodnie przed ostatecznym terminem walnego zgromadzenia.

Leave a comment