Skip to content Skip to footer

Profesjonalny system do zarządzania produkcją i relacjami z klientem

Enova to profesjonalny system ERP, który poprawia wydajność operacyjną w firmie. Celem działania systemów ERP jest przede wszystkim planowanie zasobów oraz integrowanie funkcji oraz działów w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie Enova pozwala na uzyskanie bardzo dużej, zautomatyzowanej kontroli nad określonymi procesami, stanowiskami oraz branżami. Dotyczy to również zarządzania produkcją oraz relacjami z klientami.

Zarządzanie produkcją z systemem Enova365

Enova obsługuje produkcję w systemie zintegrowanym oraz ułatwia powiązanie z nią modułu handlowo-magazynowego. System pozwala również na rejestrację zleceń produkcyjnych, szybkie definiowanie receptur oraz technologii, a także wykorzystywanie operacji wzorcowych. Oprogramowanie Enova może być również wykorzystane do kompletacji towarów. Dzięki mechanizmowi rezerwacji surowców, produktów oraz półproduktów, możliwa jest bardzo szybka kalkulacja kosztów ich wytworzenia. W systemie zaimplementowany jest również bardzo swobodna funkcja generowania magazynowych dokumentów, dotyczących wybranych produktów i surowców, w tym również na ilości częściowe.

Oprogramowanie Enova a zarządzanie relacjami z klientami

System Enova365 dostępne tutaj http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/ pozwala na utworzenie rozbudowanej bazy kontaktów oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z wszystkimi kontrahentami. Do wszystkich informacji uzyskać można bardzo szybki i łatwy dostęp, ponieważ pełna historia kontaktów znajduje się w jednym miejscu. Również dokumenty związane z kontrahentami mogą być przeglądane bardzo swobodnie, dzięki możliwości ich archiwizacji. System Enova pozwala na sprawną organizację pracy, kontrolę zleconych zadań oraz delegowanie ich.

Korzyści dla produkcji i relacji z klientami

Wdrożenie sytemu Enova z modułami odpowiedzialnymi za zarządzanie produkcją znacząco zwiększa jej wydajność. Natomiast przy pomocy oprogramowania Enova obsługującego relacje z klientami, ogromnej poprawie ulega usystematyzowanie ich. Kontakty planować można w sposób bardziej przemyślany, dzięki czemu uzyskiwany jest wzrost zadowolenia klientów. Budowana jest większa lojalność oraz profesjonalny wizerunek firmy, określeniu podlega również potencjał kontrahentów w trakcie ciągłego pozyskiwania i wykorzystywania informacji. W system Enova365 wbudowana jest współpraca z klientem poczty Outlook oraz możliwość komunikacji za pośrednictwem wiadomości SMS. Obsługa korespondencji seryjnej pozwala na możliwość mailingu do określonej grupy odbiorców. Przez internet zarządzane są również kontakty z kontrahentami, za pośrednictwem indywidualnych kont dostępowych.