Skip to content Skip to footer

Przemysłowa ochrona środowiska

Każdy z nas wie, jak ważna jest ochrona środowiska. Wielu wykorzystuje tę wiedzę w obrębie własnego gospodarstwa domowego. Jak to zjawisko wygląda jednak na przemysłową skalę? Czy przedsiębiorstwa zobowiązane są do kontrolowania zanieczyszczeń, jakie generują? Dowiedz się więcej!

Ministerialna kontrola i nakazy

Już od wielu lat na każdym przedsiębiorstwie ciąży konieczność kontroli produkcji oraz monitorują stanu zanieczyszczeń, jakie powiązane są z ich działalnością. Ignorowanie norm i brak odpowiedniej kontroli może skutkować dotkliwymi karami finansowymi oraz koniecznością ograniczenia produkcji.

Co więcej, prócz norm nałożonych przez Ministerstwo Środowiska, jako członkowie Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do przestrzegania praw obowiązujących w obrębie całej wspólnoty.

Jak kontrolować emisję?

W Polsce działają laboratoriach, których działalność jest poświęcana kontroli stanu zanieczyszczenia środowiska. Jednym z nich jest Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, który funkcjonuje już od 1958 roku. Na stronie http://www.obiks.pl można poznać szczegóły jego oferty.

Laboratorium tego typu zajmuje się wykonywaniem badań na zlecenie. Specjalizuje się w monitoringu wielu rodzajów zanieczyszczeń, jakie może generować dana jednostka produkcyjna, m.in.:

  • badanie wód, które dotyczy szerokiego zakresu wód pitnych, powierzchniowych, leczniczych, a także tych służących jako kąpieliska rekreacyjne,
  • badanie gleb i gruntów, poziom ich zanieczyszczenia i nasycenia niekorzystnymi związkami chemicznymi.

Ośrodek kontroluje również produkcje odpadów w danym zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania i utylizacji tych, których negatywny wpływ na środowisko może wiązać się z katastrofą ekologiczną na danym obszarze.

Walka ze smogiem

Jednym z najgłośniejszym wrogiem ostatnich czasów jest smog, za którego powstanie są odpowiedzialne m.in. niektóre zakłady produkcyjne i palenie w kotłach węglowych starego typu. W ofercie Laboratorium znajduje się również sekcja odpowiedzialna za przeprowadzanie badań pyłów, które uwalniane są z zakładów do atmosfery. Przeprowadzanie badań z obiks.pl i ich dogłębna analiza to często podstawa ułożenia planu pozwalającego na ograniczenie uwalniania ciężkich związków chemicznych i pierwszy stopień do oczyszczania powietrza wokół nas.

Zlecanie badań i kontrola zanieczyszczeń to doskonały sposób na uniknięcie wysokich kar finansowych oraz produkcję, która będzie cieszyć się uznaniem opinii publicznej, która coraz bardziej przykłada uwagę do czystości środowiska naturalnego.