Skip to content Skip to footer

Rewizja finansowa – co to jest i do czego służy?

Rewizja finansowa to zagadnienie, które nie dla wszystkich musi być jasne, choć dotyczy ono wielu przedsiębiorców, a także większość instytucji. Wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność składania sprawozdań finansowych, w grę wchodzi również konieczność przeprowadzania ich rewizji. Kluczowym pojęciem jest tu przejrzystość finansowa.

Przejrzystość finansowa – kogo dotyczy to pojęcie

Przejrzystość finansowa to jedno z bardziej istotnych kryteriów w dzisiejszym świecie. Powinny wykazywać się nią pewnego rodzaju jednostki, których finanse są w pewnej mierze sprawą publiczną. Są to między innymi banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółki akcyjne i im podobne, ale również stowarzyszenia i fundacje.

Poza tym dotyczy to również wszelkich podmiotów, które z innych powodów wybrały prowadzenie pełnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych). Wszystkie wymienione jednostki zobowiązane są do corocznego składania sprawozdań finansowych. Z kolei proces kontroli tychże sprawozdań to właśnie rewizja finansowa.

Audyt sprawozdań finansowych – jak wygląda

Rewizja finansowa to pojęcie, które bywa używane zamiennie do audytu sprawozdań finansowych. Są to wszelkie działania sprawdzające, prowadzone przez biegłego rewidenta, które mają na celu sprawdzenie wiarygodności przedstawionych sprawozdań. Przede wszystkim osoba przeprowadzająca tego rodzaju audyt będzie dążyła do tego, aby się upewnić, czy przedstawione sprawozdanie spełnia standardy przewidziane dla tego rodzaju dokumentów, oraz czy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ważną kwestią jest również to, czy sprawozdanie jest całkowicie zgodne z prowadzonymi przez podmiot księgami rachunkowymi, a także to, czy zawarto w nim wszelkie wymagane prawem, istotne informacje.

Cele rewizji finansowej

Audyt sprawozdań finansowych to działanie, którego głównym celem jest sprawdzenie, czy wszystkie dane, które zostały przedstawione w dorocznym sprawozdaniu są całkowicie poprawne. Sprawozdanie takie oczywiście zawsze stwarza pewne pole do nadużyć, a audyt sprawdza, czy do nich w danym przypadku nie doszło.

Pobocznym celem audytu – oprócz sprawdzenia tego, czy sprawozdanie sporządzone zostało całkowicie rzetelnie – jest zasięgnięcie całkowicie niezależnej opinii na temat tego, w jaki sposób przygotowywane są sprawozdania, a także całości finansów danego podmiotu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment