Skip to content Skip to footer

Systemy filtracji w automatach do wody

Automaty do wody wyposażone w systemy filtracji generalnie są mniej podatne na zanieczyszczenia, ze względu na ich nieodłączny projekt systemu zamkniętego. W trakcie konserwacji elementów uzdatniania wody należy zachować ostrożność, ponieważ zanieczyszczenia mogą nadal występować z powodu niewłaściwej obsługi filtrów, membran czy elementów systemu.

Filtry w automatach do wody

Filtry szybkiej wymiany i moduły membranowe systemu filtracji zapewniają krótką pracę konserwacyjną w automatach do wody. Istnieją jednak podstawowe wymagania serwisowe tych systemów oczyszczania. Filtry powinny być przepłukiwane, aby usunąć porwane drobne zanieczyszczenia i powietrze.

Standardowe miski filtrujące należy myć ciepłą wodą z mydłem i wypłukać przed wymianą filtrów. Zbiorniki akumulacyjne typu RO (jeśli są dostarczone) muszą być odsączone, ustawione, naładowane powietrzem i dozowane środkiem do mycia naczyń, aby zapewnić prawidłowe działanie – tak samo, jak zdejmowalny RO w instalacji mieszkalnej.

Procedury sanitarne nadal obowiązują w tych systemach, ponieważ w przypadku wymiany standardowego filtra lub modułu QC system jest narażony na warunki środowiskowe, które mogą powodować włamania bakteryjne lub dopuścić powietrzne do systemu. Zazwyczaj zaleca się umieszczenie kilku kropli chloru w modułach QC, aby zapewnić bakteriostazę filtracji lub systemu RO.

Zaawansowane systemy

Dostępne są bardzo zaawansowane automaty do wody, które pozwalają na odkażanie UV lub ozonowe zapewniające bardzo sterylny system. Te systemy wymagają corocznej wymiany lamp, w zależności od tego, jak wytwarzany jest ozon. Chociaż to technologie zapewniają ciągłą dezynfekcję, poziom wiedzy na temat usług jest większy.

Dlatego zdobycie wiedzy niezbędnej do zapewnienia wykwalifikowanej obsługi i konserwacji jest tak samo ważne, jak podstawowe systemy.
Zaawansowana technologia nie oznacza potrzeby ograniczenia wkładu ludzkiego w zakresie instalowania, serwisowania i konserwacji, ale wymaga bardziej dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania systemu i naprawy w przypadku wadliwego działania lub wielu innych problemów, gdy takowe wystąpią.

Odpowiedzialnością producentów automatów do wody jest zapewnienie szybkiej i skutecznej obsługi produktów które można wynajmować, dzierżawić i serwisować. Oznacza to również, że producenci tych zaawansowanych systemów muszą zapewnić niezbędne szkolenia i wsparcie techniczne dla przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje produkty.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Yazamco