Skip to content Skip to footer

Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami

O tym, że każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP zapewne wszyscy wiedzą, ale trzeba również pamiętać, że takie szkolenie powinien przejść również każdy, kto zatrudnia choć jednego pracownika. Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami jest więc wpisane w Kodeks pracy.

Obowiązki pracodawcy określone aktami prawnymi

Każdy zatrudniający musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to ściśle określone w Kodeksie pracy i nie można się od tego uchylać. Tylko spełnienie tego warunku pozwala na dopuszczenie pracownika do swoich obowiązków. W przeciwnym razie grożą z tego powodu konsekwencje prawne.

Równie ważne jest odbycie szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami, ponieważ to pracodawca bierze na siebie odpowiedzialność za swoich podwładnych, gdy znajdują się w miejscu pracy i wykonują swoje obowiązki. Jest to również określone aktami prawnymi, dlatego każdy, kto zatrudnia choć jednego pracownika, musi przejść szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców

Pracodawca, który przejdzie takie szkolenie i uzyska odpowiednie certyfikaty, zobowiązany jest po upłynięciu określonego czasu, ponownie poddać się temu szkoleniu. Szkolenie okresowe dla pracodawców jest więc wpisane w funkcjonowanie każdej firmy zatrudniającej pracowników.

Takie szkolenie obowiązuje pracodawcę nawet wtedy, gdy decyduje się na przyjęcie do swojego zakładu pracy praktykującego ucznia lub studenta. Szkolenia takie realizują jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres tematyczny szkoleń okresowych dla pracodawców

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców daje możliwość zdobycia aktualnej wiedzy w zakresie regulacji prawnych związanych z prawem pracy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w zakresie tym wciąż pojawiają się innowacje, które należy systematycznie wdrażać.

W zakresie tematycznym znajdą się również inne informacje, jak na przykład wymogi i przepisy przeciwpożarowe dla danego stanowiska czy ochrona pracy kobiet w ciąży. Szkolenie okresowe dla pracodawców są więc równie ważne oraz obligatoryjne. Należy pamiętać o tym, aby poddawać się im systematycznie.

Leave a comment