Skip to content Skip to footer

Upadłość konsumencka – po co ją ogłaszać?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności może ogłosić upadłość konsumencką. Po co i jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – prosty sposób na oddłużenie

Jeśli osoba fizyczna przez okres przynajmniej 3 miesięcy ma problem ze spłatą zadłużenia, może złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki takiej procedurze dłużnik może częściowo lub w pełni się oddłużyć.

Upadłość jest postępowaniem sądowym. Dzięki niej dłużnik może przywrócić równowagę finansową i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu bez długów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy do sądu złożyć odpowiedni formularz wraz z niezbędnymi dokumentami i załącznikami. Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem poczty.

We wniosku należy szczegółowo opisać sytuację dłużnika. Wniosek musi zawierać informacje o wierzycielach oraz kwocie zadłużenia. Istotne jest także drobiazgowe opisanie, jak doszło do tej sytuacji. Trzeba także wyszczególnić wszystkie składniki majątku, czyli nieruchomości i ruchomości oraz środki finansowe znajdujące się na kontach i lokatach bankowych wraz ze środkami w gotówce.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości odbywa się proces zwany postępowaniem upadłościowym. Syndyk ustala masę upadłościową, na którą składają się wszystkie elementy majątku dłużnika.

Majątek dłużnika jest licytowany i spieniężony w celu zaspokojenia zaległości wobec wierzycieli. W tym czasie dłużnik nie może otrzymać kredytu ani pożyczki.

Leave a comment