Skip to content Skip to footer

Zalety stosowania systemów WMS w magazynie

Systemy WMS jakiś czas temu zdominowały branżę magazynową. Używane są do zarządzania skomplikowanymi i wielopoziomowymi strukturami, jakimi są dzisiejsze magazyny. Nie bez powodu. Systemy takie mają bardzo duże zalety, o których warto powiedzieć nieco więcej.

Lepsza kontrola nad dostawami i wysyłkami towaru

Dużą zaletą, jaką oferuje system WMS, jest znacznie lepsza kontrola nad dostawami i wysyłkami towarów. Każdy magazyn ma określoną pojemność i przepustowość. Dostawy i wysyłki towarów powinny być więc w odpowiedni sposób zrównoważone, dzięki czemu praca przedsiębiorstwa jest maksymalnie efektywna.

Z drugiej strony najważniejszym wyznacznikiem sprawności firmy jest umiejętność zaspokojenia ciągle zmieniającego się zapotrzebowania odbiorców. System wms w magazynie pozwala na łatwiejsze zestawianie ze sobą informacji o zamówieniach i wysyłkach, dzięki czemu można szybciej reagować na zmiany.

Mniejsze straty w magazynowanym towarze

W niektórych branżach magazynowanie towaru związane jest z pewnymi nieuniknionymi stratami. Czasami pojedyncze sztuki towaru mogą zostać zniszczone, a w niektórych przypadkach mogą się też przeterminować – jak na przykład w branży spożywczej, czy kosmetycznej.

Im zarządzanie procesem magazynowania jest sprawniejsze, a kontrola nad towarem większa, tym straty te będą mniejsze. Dziki zastosowaniu komputerowych systemów wpierających zarządzanie magazynem straty mogą zostać ograniczone prawie do zera, co w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Znacznie większe możliwości utrzymania płynności pracy

Systemy WMS oferują również o wiele większe możliwości utrzymania płynności pracy magazynu. Dzięki temu, że system w tym samym czasie gromadzi dane z wielu węzłów i prezentuje je w postaci łatwych w interpretacji zestawień, zarządzanie jest skuteczniejsze i wymaga mniejszej ilości pracy.

W dłuższej perspektywie znacznie zwiększa to płynność pracy całego magazynu i o wiele wydajniejsze wykorzystanie zasobów firmy. Prowadzi to oczywiście do zwiększenia efektywności i pomnożenia zysków.

Leave a comment