Skip to content Skip to footer

Wdrożenia ERP dla przetwórstwa owocowo-warzywnego

Wiele firm szuka wsparcia swojej działalności w systemach informatycznych, które ułatwiają koordynację pracy wszystkich działów. W ten sposób wszystkie dane dotyczące działalności mogą znaleźć się w jednej bazie danych, a wszystkie działy mają dostęp do potrzebnych statystyk. Wdrożenia ERP mogą znacznie ułatwić prowadzenie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Profesjonalne wdrożenie ERP dla hoteli – najpierw trzeba zacząć od oceny istniejącego systemu

Wdrażanie ERP dla firm to proces, który musi zostać poprzedzony analizą istniejącego systemu. Analityk wdrożeniowy może przyjrzeć się dokładnie jak działają poszczególne działy, aby znaleźć luki i błędy w istniejącym systemie, które rzutują na wyniki produkcji i sprzedaży. Ocenie podlega również praca poszczególnych działów w zakresie komunikacji wewnątrz działu oraz między poszczególnymi działami.

Wdrożenia ERP – poprawa komunikacji z klientami

Dzięki wdrożeniom ERP można poprawić komunikację między działem sprzedaży, a klientami. Dzięki jednolitemu systemowi można wysyłać monity do klientów dotyczące przyjęcia zamówienia, a także jego wysyłki w zautomatyzowany sposób. Wszystkie transporty są także rejestrowane w bazie danych zatem na bieżąco można sprawdzić czy system zamówień i dystrybucji działa bez zarzutu.

Profesjonalne wdrożenie ERP – lepszy kontakt z kontrahentami

Wszystkie dostawy towarów potrzebnych do produkcji rejestrowane są w jednolitym systemie. Również wykorzystanie ich w produkcji może być rejestrowane. W ten sposób przedsiębiorstwo wiedząc dokładnie ile dziennie produkuje przetworów może w sposób systematyczny planować kolejne dostawy i produkcję bez przestojów.

Wdrażanie ERP dla firm – bieżący wgląd w wydatki i dochody

Właściciel przedsiębiorstwa dzięki jednolitemu systemowi działającemu w ramach wspólnej bazy danych może mieć również dostęp do wszelkich ponoszonych kosztów, a także osiąganych zysków. Daje mu to nie tylko możliwość planowania przyszłej produkcji i inwestycji, ale również reagowania w sytuacji, gdy wyniki nie są zadowalające. Dane liczbowe są wprowadzane przez księgowych na bieżąco. Pozwala to na tworzenie wykresów i analiz finansowych w systemie, które wykorzystywane są do późniejszych dokładnych sprawozdań finansowych. Koordynacja wszystkich działów pozwala na swobodą komunikację pomiędzy działem produkcji, sprzedaży i spedycji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://erpnav.pl/wdrozenie-systemu-erp-microsoft-dynamics-nav/

Leave a comment