Skip to content Skip to footer

Czy stać cię na postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką?

Obecna sytuacja na rynku pracy bywa naprawdę trudna. Wiele osób, nawet świetnie radzących sobie zawodowo, może wpaść w spiralę długów. Tego typu problemy są na tyle częste, że prawo umożliwia w takich sytuacjach ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dlaczego ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe?

Upadłość konsumencka to nic innego jak bankructwo osoby fizycznej, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Różne trudne sytuacje życiowe, takie jak rozwody, choroby i wypadki mogą sprawić, że powzięte zobowiązania finansowe mogą znacznie przerastać obecne możliwości zarobkowe danego konsumenta. Tego typu problemy są na tyle powszechne, iż dotyczą one całego społeczeństwa. Trudności finansowe mogą powodować cierpienie całych rodzin, a wierzyciele nie będą przecież w stanie odzyskać żadnej części ze swoich pieniędzy, jeżeli cała pensja konsumenta będzie zajmowana na konto jego zadłużenia.

Co upadłość konsumencka daje wierzycielom?

Jeżeli dłużnik złoży wniosek o upadłość konsumencką, a sąd się do niego przychyli to zostaje uruchomiona procedura upadłościowa. Kieruje nią, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, syndyk. Jego zadaniem jest szczegółowe zbadanie sytuacji materialnej dłużnika oraz takie wykorzystanie jego składników majątku, aby choćby częściowo zaspokoić roszczenia wierzycieli. Daje to szansę na kolejny start zadłużonej osobie oraz jej skuteczne oddłużenie.

Jakie informacje musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką musi wyszczególniać wszystkich wierzycieli wraz z informacjami dotyczącymi wierzytelności. Także na tym etapie należy już wymienić wszystkie składniki posiadanego majątku, gdyż sąd w trakcie ewaluacji wniosku musi się zorientować czy składający wniosek rzeczywiście utracił zdolność spłaty zobowiązań. Wniosek może oczywiście zostać odrzucony, jeżeli sąd nie znajdzie podstaw do jego akceptacji. Dlatego konieczne jest rzetelne uzasadnienie sytuacji życiowej, która wiąże się z tak znaczącymi kłopotami finansowymi. Koszty postępowania upadłościowego mogą w szczególnych przypadkach zostać pokryte ze środków Skarbu Państwa. Dlatego wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć osoby znajdujące się w nawet najtrudniejszej sytuacji.

Leave a comment