Skip to content Skip to footer

Jak ukończone szkolenie dla gazowników może zwiększyć szanse na lepszą pracę?

W związku z dużą popularnością wśród osób poszukujących lepiej płatnej i bardziej atrakcyjnej pracy kursów i szkoleń, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, firmy zajmujące się dokształcaniem kadr proponują bardzo dobre rozwiązania. Jednym z ciekawych kursów, przeznaczonych dla zainteresowanych pracą w przemyśle jest szkolenie dla gazowników, którzy są bardzo poszukiwani przez dużych pracodawców.

Jakie uprawnienia daje szkolenie dla gazowników?

W trakcie szkolenia można zdobyć uprawnienia g3, które są niezbędne do pracy przy eksploatacji, instalacji i kontroli sieci oraz urządzeń wytwarzających, przesyłających, magazynujących oraz zużywających paliwa gazowe. Szeroki zakres obejmujący szkolenie dla gazowników sprawia, że ukończenie takiego kursu daje uprawnienia do pracy w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Uprawnienia gazowe zdobyte na tego rodzaju kursie są przydatne do obsługi, konserwacji oraz instalacji szerokiego spektrum urządzeń, które są używane w przemyśle gazowym. W skład uprawnień wchodzą również remonty, montaż oraz czynności kontrolno-pomiarowe, które po ukończeniu szkolenia gazowego można wykonywać.

Jakie urządzenia można obsługiwać posiadając uprawnienia gazowe?

Wszystkie urządzenia związane z produkcją, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz magazynowaniem gazu mogą obsługiwać osoby posiadające uprawnienia g3. Na szkoleniach dla gazowników nabywane są także umiejętności dopuszczające do pracy przy sieciach gazowych o różnych poziomach ciśnień i przy przemysłowych odbiornikach gazu o dużej mocy.

Dodatkowym atutem uzyskania uprawnień g3 jest możliwość pracy przy czynnościach kontrolnych i pomiarowych. Nabyte umiejętności pozwalają na obsługę urządzeń wysoko specjalistycznych, sterujących całymi sieciami i instalacjami.

Jakie tematy obejmuje szkolenie dla gazowników?

Kurs rozpoczyna się od omówienia prawa energetycznego oraz wszelkich aspektów związanych z BHP i ochroną środowiska w kontekście obrotu paliwami gazowymi. W dalszej kolejności przybliżane są właściwości gazu, jego przydatność w przemyśle, a także zagrożenia, które wiążą się z jego użytkowaniem.

Szkolenie obejmuje metody pracy przy urządzeniach związanych z przemysłem gazowym, a także bezpieczeństwem ich eksploatacji.

Leave a comment