Skip to content Skip to footer

Po co przeprowadza się badanie sprawozdań finansowych?

Aby szybko odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule artykułu, trzeba skończyć studia na wydziale ekonomii. Laik niemający do czynienia z tą dziedziną rozłoży ręce w geście bezradności. Ale wystarczy, że zajrzy na profesjonalną stronę internetową związaną z ekonomią, a dowie się, w jakim celu dokonuje się badania sprawozdań finansowych.

Sens badania

Przede wszystkim chodzi o zwiększenie zaufania użytkowników do danych przedstawionych w takim sprawozdaniu. O uwiarygodnienie informacji prezentowanych przez różne spółki, co wiąże się z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego. Oczywiście takie badanie sprawozdań finansowych musi przeprowadzić specjalnie wyznaczona do tego zadania osoba. Jest nią niezależny biegły rewident.

Biegły wystawia opinię, która ma potwierdzić wiarygodność danych. Bada, czy sprawozdanie finansowe wykazuje jasny obraz sytuacji majątkowej konkretnej spółki (także jej wynik finansowy). Ważna jest zgodność sprawozdania z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statusu jednostki.

Plusy badania sprawozdań finansowych

Teraz przyjrzyjmy się zaletom takiego badania. Jak się okazuje, może ono dotyczyć także jednostki, nie koniecznie zobligowanej przepisami ustawy rachunkowości (o czym poniżej). Dzięki niemu można poprawić jakość sprawozdania oraz usprawnić funkcjonowanie spółki.

No i potwierdzi się prawidłowość raportowanych danych. Ewentualne słabości systemu kontroli wewnętrznej staną się cenną wskazówką dla szefów firmy. Kiedy potencjalni inwestorzy dowiedzą się, że rewident wystawi pozytywną ocenę, obdarzą dużym zaufaniem (co było wspomniane wyżej) taką spółkę.

Kto ma obowiązek poddać się badaniu?

Na koniec należy kogo szczególnie dotyczy badanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 64. ust. 1 ustawy o rachunkowości. Tam właśnie są informacje, że temu obowiązkowemu badaniu podlegają skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek. Jakich?

Są to banki krajowe, odziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych, a także zakłady ubezpieczeń i reasekuracji czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Dodatkowo mowa też o jednostkach działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, krajowych instytucjach płatnicze i spółkach akcyjnych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment