Skip to content Skip to footer

Sprzedaż przedsiębiorstwa i poprawna wycena jego wartości.

Na strukturę wartości firmy składa się kilka czynników. Oprócz majątku należy uwzględnić cechy niematerialne wpływające na dodatkową wartość podmiotu. Tylko w taki sposób można przedstawić realną wycenę firmy jako przedmiotu sprzedaży.

Wycena majątku firmy

Wiele firm produkcyjnych opiera swoje wyceny na posiadanym parku maszynowym. Łatwo ustalić jego wartość z uwzględnieniem amortyzacji i kosztów ewentualnych napraw. Wraz z maszynami należy sprawdzić wartość obiektów, które posiadają firmy. Mogą być to budynki produkcyjne lub działki inwestycyjne.

Materiały i surowce to również składniki majątku firmy. Wartość zapasów może być znacznym udziałem w wycenie firmy. Wszystko zależy od typu produkcji oraz branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Wycena przedsiębiorstw musi opierać się na informacjach również zawierających wartość wyrobów gotowych i produktów znajdujących się na linii produkcyjnej.

Wycena wartości niematerialnych

Produkcja i usługi nie mogą być realizowane bez wiedzy i doświadczenia, jakie posiada podmiot gospodarczy. Wycena przedsiębiorstw uwzględnia wszystkie licencje i patenty oraz własne plany linii produkcyjnej. Działania takie wymagają czasu, więc mają określona wartość. Mogą być sprzedane jako gotowe rozwiązania dla dowolnej firmy poszukującej wsparcia technicznego.

Wiedza wynika z kursów i szkoleń oraz pracy naukowej pracowników działu rozwojowego. W tym wypadku wycena jest utrudniona, bo pozycje takie mają subiektywną wartość dla właściciela. Dobrze jest zlecać takie wyceny podmiotom posiadającym wiedzę o rynku, w którym działa firma. To pozwala na ustalenie realnej wartości takich czynników niematerialnych.

Wycena logo i renomy firmy przeznaczonej na sprzedaż

Często celem zakupu firmy jest pozyskanie praw do logo lub znaku firmowego. Wynika to z kosztów promocji takiego znaku graficznego oraz pozytywnych skojarzeń, jakie mają klienci. Wartość samego znaku może przewyższać wartość pozostałej części majątku firmy. W tym wypadku wycenę powinna poprzedzić analiza rynku oraz ustalenie wskaźników związanych z rozpoznawaniem marki.

Dodatkowo firmy o długoletniej tradycji mają swoich wiernych zwolenników oraz oferują siatkę skojarzeń z cechami produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. To również może podlegać obrotowi i obejmować to powinna wycena przedsiębiorstw przeznaczonych na sprzedaż.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Leave a comment