Skip to content Skip to footer

Szkolenia SEP

Legalna praca w sektorze energetycznym wiąże się z koniecznością nabycia odpowiednich uprawnień. Wyróżniamy uprawnienia SEP inaczej nazywane uprawnieniami G1 (elektryczne), uprawnienia G2 (cieplne) oraz uprawnienia G3 (gazowe). W tym artykule zajmiemy się uprawnieniami do pracy z instalacjami elektrycznymi, czyli G1.

Po co właściwie uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP są nadawane przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich i są warunkiem koniecznym do podjęcia pracy na terenie nie tylko Polski, ale także Unii Europejskiej. To uprawnienia państwowe, honorowane przez urzędy. Są niezbędne do podjęcia legalnej pracy przy eksploatacji i nadzorze przy urządzeniach, instalacjach czy sieciach elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną.

Jak zdobyć uprawnienia sepowskie?

Najprostszą i jedyną metodą zdobycia uprawnień sepowskich jest ukończenie szkolenia SEP. Jest to szkolenie jednodniowe, zakończone egzaminem i po pozytywnym wyniku zdobyciem certyfikatu nadającego uprawnienia G1. Na kursie porusza się między innymi tematykę przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji oraz sieci, przepisów dotyczących eksploatacji, warunków technicznych jakie muszą spełniać urządzenia i instalacje elektryczne. Na kursie pojawia się również tematyka BHP, pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w przypadku awarii i pożarów. To i wiele innych informacji jest przekazywanych przystępnie na kursie.

Sam kurs trwa jeden dzień. Przystąpić do niego może osoba pełnoletnia z wykształceniem minimum podstawowym. Najlepiej też mieć podstawową wiedzę z zakresu elektryki i energetyki, ale nie jest to konieczne. Wszystkie te informacje można przyswoić w trakcie kursu, ale ich znajomość zdecydowanie ułatwi zdanie egzaminu i będzie na pewno korzystna podczas wykładów.

Wiele firm oferuje również zwrot kosztów kursu w przypadku niezdania egzaminu.

Kurs SEP tylko stacjonarnie?

Dla osób z niewielką ilością wolnego czasu na pewno korzystną informacją jest to, że kurs sepowski można również odbyć drogą online, bez wychodzenia z domu.

Jest wiele prywatnych firm edukacyjnych oferujących szkolenia sep posiadających uprawnienia państwowe do przeprowadzania egzaminów.

Leave a comment