Skip to content Skip to footer

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Placówki oświatowe to środowiska pracy o szczególnym charakterze. Ze względu na pracę z dziećmi i młodzieżą przepisy regulujące kwestię bezpieczeństwa oraz higieny pracy często zazębiają się z uregulowaniami dotyczącymi bezpiecznych warunków organizacji nauki Pracodawcy, czyli dyrektorzy placówek, mają obowiązek organizowania szkoleń dla swoich pracowników.

Szkolenie BHP nauczycieli

Każdy nauczyciel podejmujący pracę w placówce oświatowej, czyli w przedszkolu, szkole, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, musi odbyć szkolenie wstępne. Najczęściej jest ono prowadzone przez zawodowego inspektora BHP zatrudnionego w placówce. Jeśli zakład pracy nie zatrudnia takiego specjalisty, wstępne szkolenie BHP nauczycieli przeprowadza społeczny inspektor lub kierownik jednostki, czyli dyrektor szkoły, przedszkola itp. Wstępne szkolenie BHP dla nauczycieli obejmuje swoim zakresem podstawowe uregulowania dotyczące BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Pogłębienie wiedzy następuje na szkoleniu okresowym, które nowo zatrudnieni muszą odbyć w ciągu 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli

Okresowe szkolenia BHP przeprowadzają osoby lub firmy mające stosowne uprawnienia. Z zasady dyrektorzy szkół organizowali szkolenia dla większych grup w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Taki system nie burzył planu lekcji. Obecnie, ze względu na pandemię, możliwe są wyłącznie szkolenia BHP online. Choć forma ta została wymuszona poważnym zagrożeniem zdrowotnym, to okazało się, że szkolenie BHP dla nauczycieli prowadzone w systemie zdalnym jest rozwiązaniem bardzo skutecznym oraz cieszącym się uznaniem zarówno uczestników szkoleń, jak i pracodawców owe szkolenia zamawiających.

Kurs BHP nauczycieli online

Aby pracownicy pedagogiczni danej placówki mogli przejść obowiązkowe szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli, pracodawca musi wykupić pakiet szkoleń w certyfikowanej firmie. Każdy uczestnik otrzyma loginy i hasła dostępowe do platformy, na której umieszczone są materiały szkoleniowe. Mogą mieć one formę prezentacji, filmów, pokazów, wykładów w czasie rzeczywistym lub wcześniej nagranych. Wykłady oraz pokazy w czasie rzeczywistym dają możliwość zadawania pytań, ale ograniczają uczestników szkoleń co do czasu. W przypadku materiałów wcześniej nagranych uczestnik szkolenia może odtwarzać je w dowolnym miejscu i czasie, przeglądać moduły w wybranej przez siebie kolejności, powtarzać je, pracować w swoim tempie. Po opanowaniu wszystkich modułów na uczestników szkolenia czeka test online. Zaliczenie testu na pozytywną ocenę potwierdzane jest wystawieniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie aktualnego szkolenia okresowego BHP.

Leave a comment